Klimaatneutraliteit komt steeds dichterbij

Vanaf het begin zijn we er helemaal voor gegaan. Zetten we ons in voor een klimaatneutrale toekomst en een nieuw tijdperk van duurzame elektrische prestaties. Maar belangrijke aankondigingen vragen om nauwkeurige definities. Zonder duidelijk omschreven doelen jagen we een illusie na. Daarom nemen we afstand van vage definities en voeren we een beweging aan die streeft naar transparantie in de auto-industrie.

Klimaatneutraliteit bereik je door netto nul broeikasgassen uit te stoten, je CO2-voetafdruk te compenseren of je emissies volledig uit te bannen. Deze transitie is essentieel om een einde te maken aan emissies van de auto-industrie en nieuwe kansen te scheppen.

Polestar streeft daarom naar klimaatneutraliteit.

We zijn echter niet het eerste automerk dat belooft om een einde te maken aan emissies. De laatste tijd regent het aankondigingen over klimaatneutraliteit en staan bedrijven in de rij om hun klimaatambities te verkondigen. In theorie is dat mooi, maar de realiteit is zelden zo eenvoudig.

Er bestaat nog veel onzekerheid over wat geloofwaardige netto nuldoelen zijn. Dat maakt de weg vrij voor groene maar vage beloften. Zo zijn er bedrijven die hun emissies compenseren door bomen te planten of in hernieuwbare energie te investeren. Wij erkennen dat compensatie door derden* als laatste redmiddel kan worden gebruikt om netto nul broeikasgasemissies te bereiken. In de toekomst zal deze oplossing ook noodzakelijk zijn, maar de huidige opties worden sterk betwist en lijken niet het gesuggereerde effect te hebben.

Nog alarmerender is het feit dat dezelfde bedrijven die ambitieuze doelen stellen, in technologie voor verbrandingsmotoren blijven investeren en benzine- en dieselauto's blijven uitbrengen. En dat terwijl wetenschappers keer op keer benadrukken dat we de emissies na 2020 snel moeten afbouwen om het resterende koolstofbudget niet op te maken. Anders wordt het onmogelijk om netto nul emissies te bereiken in 2050.

Wij hebben genoeg van die groene rookgordijnen.

Wanneer wij zeggen dat we klimaatneutraal willen worden, bedoelen we daarmee dat we onze broeikasgasemissies verlagen om uit te komen op een opwarming van 1,5 graad (in plaats van 2 graden) en dat we daarvoor de wetenschappelijke benadering volgen. Totdat er oplossingen met aantoonbare resultaten zijn, zien wij CO2-compensatie als laatste redmiddel om klimaatneutraliteit te bereiken. Wij richten ons liever op het verlagen van de emissies die we direct of indirect in de hand hebben. Alle schakels van onze waardeketen, inclusief leveranciers en retailers, zijn er dus op gericht om  onze doelen te halen zonder gebruik te maken van CO2-compensatie.

Door innovatieve en circulaire materialen te gebruiken, samen te werken met partijen die ons hernieuwbare energie kunnen leveren en een einde te maken aan emissies in onze supply chain, zetten we tastbare stappen op weg naar ons doel.

Polestar heeft een ambitieuze strategie.  Wij willen afscheid nemen van de vage, ondoorzichtige methoden van de traditionele auto-industrie en wijzen op nieuwe kansen en andere manieren van denken die de overgang naar klimaatneutraliteit versnellen.

We jagen geen illusie na. We hebben een vastomlijnd doel. En dat komt steeds dichterbij.

*Compensatie door derden wordt gedefinieerd als het compenseren van broeikasgasemissies door ergens anders emissiereducties te realiseren die zonder financiering van het compensatieprogramma niet mogelijk waren geweest.

Gerelateerd

Geestverwanten: GANNI en Polestar

Polestar en het Deense modemerk GANNI breken allebei graag met conventies. Daarom werkten we samen tijdens de Copenhagen Fashion Week. We spraken met oprichter Nicolaj Reffstrup van GANNI over duurzame mode en de morele verplichtingen die daarbij komen kijken. Er zijn namelijk behoorlijk wat overeenkomsten tussen onze merken.