• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Handleiding

Slepen en bergen

Slepen

De auto kan alleen op een bergingsvoertuig worden gesleept.

Sleepoog monteren en demonteren

Gebruik het sleepoog bij slepen. Schroef het sleepoog vast in een draadbus achter een afdekking aan de rechterzijde van de bumper, voor of achter.

Sleepstand activeren en deactiveren

De sleepstand wordt gebruikt als de auto vrij moet rollen, bijvoorbeeld om de auto op een bergingsvoertuig te trekken.

Bergen

Bij het bergen wordt de auto met behulp van een ander voertuig weggesleept.

Safety Mode

Safety Mode is een veiligheidsfunctie die in werking treedt wanneer tijdens een aanrijding mogelijk belangrijke onderdelen zijn beschadigd zoals het hoogvoltsysteem, de sensoren voor de veiligheidssystemen of het remsysteem.

Auto in Safety Mode starten en verplaatsen

Als de auto in de veiligheidsmodus staat kan het systeem worden gereset om de auto te starten en over een korte afstand te verplaatsen. bijv. als de auto op een plaats staat waar de verkeersveiligheid in gevaar komt.