• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Gebruikersgegevens resetten

Gebruikersgegevens en systeeminstellingen worden via het middendisplay gereset.
Instellingen waarvoor naar de standaardwaarde kan worden gereset:
  • appinstellingen
  • netwerkinstellingen (alleen admin)
  • fabrieksreset (alleen admin) - profielen, gebruikersgegevens, gekoppelde sleutels en persoonlijke instellingen enz. worden verwijderd.

Bij doorverkoop moeten gebruikersgegevens en systeeminstellingen worden gereset naar de fabrieksinstellingen.

Instellingen resetten via het middendisplay

Druk op PS2_2007_App view symbol.
Druk op PS2_2007_Settings symbol.
Ga verder naar Systeem, Resetoptie om de gewenste instelling te resetten.

Om de netwerkinstellingen te resetten of om de auto terug te zetten naar de fabrieksinstellingen hebt u een gebruikersprofiel met admin-rechten nodig. Dit kunt u doen door op het profielscherm te klikken op de optie Admin worden.

Bij een fabrieksreset moeten ook alle sleutels van de auto in de auto aanwezig zijn.