• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Vermogensmeter

De vermogensmeter geeft aan wanneer de auto elektrisch wordt aangedreven, wanneer de auto energie terugwint voor de accu of wanneer de regeneratie beperkt is.
PS2-21w22-Power meter in driver display
De vermogensmeter zit rechts op het bestuurdersdisplay.
  1. PS-Icon circle 1Onderbroken grijs – regeneratie naar de accu is beperkt.
  2. PS-Icon circle 2Onderbroken oranje – een bepaalde manier van remmen belemmert de mogelijkheid voor regeneratie.
  3. PS-Icon circle 3Wit – regeneratie met het gaspedaal of het rempedaal.
  4. PS-Icon circle 4Oranje – de auto verbruikt energie.
  5. PS-Icon circle 5Onderbroken – het elektrische aandrijfsysteem is beperkt.