• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Voorruitsproeier gebruiken

Voorruitsproeiers hebben tot taak om de voorruit te reinigen. De voorruitsproeiers start u met de rechter stuurhendel.

Voorruitsproeiers starten

PS-2007-Windshield washing
Sproeifunctie, rechter stuurhendel.
Beweeg de rechter stuurhendel naar het stuur toe om de voorruitsproeiers te starten.
Nadat u de hendel hebt losgelaten maken de voorruitwissers nog enkele slagen.

 Belangrijk

Activeer de sproeiers niet bij bevriezing of bij een leeg sproeiervloeistofreservoir, omdat de pomp anders schade kan oplopen.

Als er nog ca. 1 liter (1 qt) sproeiervloeistof in het reservoir zit, wordt de melding Vul bij Sproeiervloeistofpeil te laag in combinatie met het symbool PS-1926-Washer fluid symbol op het bestuurdersdisplay weergegeven.