• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Autofunctiescherm op middendisplay

Op het autofunctiescherm zijn alle instellingen en knoppen samengebracht op de verschillende deelschermen. Vanaf het homescherm navigeert u naar het autofunctiescherm door te tikken op PS2-2007-Car symbol.

Om te wisselen tussen de deelschermen op het autofunctiescherm tikt u op de gewenste rubriek. Voor meer functies drukt u op Meer.

Verschillende soorten knoppen

Er zijn verschillende soorten knoppen voor autofuncties, zie hieronder:

Soort knopEigenschapBijbehorende autofunctie
SelectieknoppenSelectie van de stand van de functie.Er zijn bijvoorbeeld selectieknoppen te vinden op het autofunctiescherm en het laadscherm.
FunctieknoppenHebben een Aan/Uit-stand. De meeste knoppen in het functiescherm zijn functieknoppen.

De verschillende standen en functies van de knoppen

Bij eenmaal kort indrukken van de knop activeert of deactiveert u de functie.

De functie is geactiveerd als de hele knop voor een functie- of selectieknop brandt. De functie is gedeactiveerd wanneer de knop is gedoofd.

Bij het activeren van functies verschijnt voor sommige functies een extra tekst over wat deze inhouden. De tekst wordt enkele seconden lang weergegeven en vervolgens gaat de knop branden.

Bepaalde functies hebben nog meer instellingen. Tik op PS2- 2007- Icon three dots textsymbol om daarheen te gaan.