• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Filerijden

Bij lage snelheden, bijvoorbeeld bij filevorming of op parkeerplaatsen, kan de filerijmodus handig zijn.

Als de functie actief is, rolt de auto langzaam in de gekozen rijrichting zonder dat het gaspedaal wordt gebruikt.

Filerijden activeren

Vanuit stilstand moet het rem- of gaspedaal zijn ingetrapt om de functie te kunnen activeren.
Tik op PS2-2007-Car symbol op het middendisplay.
Kies Rijden.
Kies On onder Stapvoets.
Filerijden is nu geactiveerd.

Filerijden deactiveren

Kies Off onder Stapvoets.
Filerijden is nu gedeactiveerd.

Gerelateerde artikelen