• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Handleiding

Starten en rijden

Storing

Een autostoring kan verschillende oorzaken hebben en duidt niet per se op een fout.

Ongeluk

Als uw auto betrokken raakt bij een verkeersongeluk moet u de alarmlichten inschakelen en de auto zo mogelijk naar een veilige plek rijden. Probeer de auto niet te herstarten, als u een brandstofgeur kunt waarnemen en wanneer op het bestuurdersdisplay de melding Safety mode Zie Handleiding verschijnt. Verlaat de auto in dat geval zo snel mogelijk!