• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Handleiding

City Safety

City Safety™

City Safety kan u met licht- en geluidssignalen en rempedaaltrillingen attenderen op voetgangers, fietsers, grotere dieren en voorliggers.

Deelfuncties van City Safety

City Safety kan helpen bij het voorkomen van een aanrijding of het verlagen van de impactsnelheid. De functie omvat meerdere deelfuncties.

Waarschuwingsafstand instellen voor City Safety

City Safety is altijd geactiveerd, maar u kunt wel een waarschuwingsafstand kiezen.

Meldingen voor City Safety

Op het bestuurdersdisplay kunnen enkele meldingen verschijnen ten aanzien van City Safety. Hier volgen enkele voorbeelden.

Beperkingen van City Safety

City Safety kent mogelijk beperkingen in bepaalde situaties.

City Safety remt voor tegenliggers

City Safety kan u in noodgevallen helpen bij het remmen voor een tegenligger in uw rijstrook.

City Safety bij kruisend verkeer

City Safety kan u helpen als uw auto tijdens het afslaan op een kruising het pad van een tegenligger kruist.

Beperkingen van City Safety bij kruisend verkeer

In bepaalde gevallen kan het voor City Safety moeilijk zijn om u te helpen bij een dreigende botsing met tegemoetkomend kruisend verkeer.

City Safety met stuurhulp bij een uitwijkmanoeuvre

City Safety met stuurhulp kan u helpen om uit te wijken voor een voertuig/obstakel, wanneer een botsing niet met een simpele remmanoeuvre te voorkomen is. City Safety met stuurhulp is niet uit te schakelen en daarmee altijd geactiveerd.

Beperkingen van de stuurhulp van City Safety bij een uitwijkmanoeuvre

City Safety-stuurhulp kent mogelijk beperkingen in de volgende situaties, zodat bijv. niet wordt ingegrepen:

Automatische remfunctie bij onmogelijke uitwijkmanoeuvre met City Safety

City Safety kan u helpen door de auto automatisch eerder te remmen, wanneer een botsing niet met een simpele uitwijkmanoeuvre te voorkomen is.

Obstakeldetectie met City Safety

City Safety kan u helpen bij het detecteren van voertuigen, fietsers, grotere dieren en voetgangers.