• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Rijmodi bij gebruik van tijdsverschil tot voertuigen

U kunt aangeven op welke manier de rijhulpsystemen een bepaalde afstand tot voorliggers moeten aanhouden.

U maakt een keuze via de rijmodusknop DRIVE MODE.

Kies een van de volgende alternatieven:
  • Pure – De rijhulpsystemen streven naar een zo gering mogelijk brandstofverbruik wat grotere tijdsverschillen ten opzichte van voorliggers betekent.
  • Hybrid – De rijhulpsystemen streven naar een zo soepel mogelijke aanpassing aan de rijsnelheid van voorliggers.
  • Power – De rijhulpsystemen streven naar een directere vorm van aanpassing aan het ingestelde tijdsverschil ten opzichte van voorliggers, wat in bepaalde gevallen krachtiger acceleraties/remmanoeuvres kan betekenen.