• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Handleiding

Navigatie

Commando's voor stembediening van Sensus Navigation

Diverse functies van het navigatiesysteem zijn te activeren met stemcommando's.

Sensus Navigation

Sensus Navigation is een op satellieten gebaseerd systeem voor verkeersinformatie en navigatie.

Navigatiesysteem activeren en deactiveren

Het navigatiesysteem wordt bij het openen van het bestuurdersportier automatisch geactiveerd en pas weer gedeactiveerd, wanneer de bestuurder uitstapt en de auto vergrendelt.

Stembediening navigatiesysteem

U kunt met behulp van stembediening de stemcommando's gebruiken om onderdelen van uw navigatiesysteem te bedienen.

Veelgestelde vragen over het navigatiesysteem

Hier volgen antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het navigatiesysteem Sensus Navigation.

Symbolen en knoppen in navigatiesysteem

Op de kaart op het middendisplay verschijnen symbolen en kleuren voor verschillende wegen, wegtypes en referentiepunten in de buurt en langs de route. Links verschijnt een werkbalk met verschillende knoppen voor uiteenlopende instellingen.

Licentieovereenkomst voor navigatiesysteem

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst.

Navigatiesysteem op het middendisplay

Het navigatiesysteem is op meerdere manieren te presenteren en te bedienen, bijv. via het middendisplay.

Navigatiesysteem op het bestuurdersdisplay

Het navigatiesysteem is op meerdere manieren te presenteren en te bedienen, bijv. via het bestuurdersdisplay.

Navigatiesysteem op bestuurdersdisplay activeren en deactiveren

Het navigatiesysteem verschijnt automatisch op het bestuurdersdisplay na instelling van een bestemming. Het navigatiesysteem is ook weer te geven zonder een bestemming aan te geven.

Navigatiesysteem op head-updisplay

Het navigatiesysteem is op meerdere manieren te presenteren en te bedienen, bijv. via het head-updisplay.

Voorstel tot kaartaanpassing doen met Map Creator

De kaarten in uw Polestar zijn afkomstig van de kaartleverancier Here. Als er op een kaart informatie ontbreekt, bijv. nieuwe adressen of gewijzigde wegen, kunt u met behulp van de dienst Map Creator aanpassingen voor de kaarten voorstellen.