Informationshinweis – Kauf einer Polestar-Vorbestellung auf Polestar.com

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert het technische platform en Polestar Automotive Netherlands B.V. is het bedrijf waar u de pre-order voor aankoop bij plaatst.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verschaft in samenhang met uw plaatsing van een pre-order via onze website. Doel van onze verwerking is het in behandeling nemen van uw aankoop via pre-order en communicatie met u voor het afsluiten van een order en/of het aangaan van een bindend verkoopcontract voor een Polestar-auto, follow-up na aflevering en klanttevredenheidsonderzoeken. Ook zullen wij de persoonsgegevens die u ons verschaft verwerken ten behoeve van statistieken en om met u te communiceren inzake uw pre-order en andere zaken met betrekking hiertoe. Voorts zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn u als terugkerend klant te herkennen en zo uw klantervaring te verbeteren. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, voor afhandeling van uw aankoop, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met u. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens omvat de follow-up inzake uw aankoopproces en uw tevredenheid, statistieken en communicatie met u met betrekking tot eventuele zakelijke updates en andere zaken betreffende uw preorder, evenals herkenning van u als terugkerende klant. Kortom, verwerking is noodzakelijk voor de doelstellingen van ons rechtmatig belang.

In aanvulling op bovenstaande, verwerken wij uw persoonsgegevens tevens voor marketingdoeleinden. Naast het verwerken van uw persoonsgegevens om in staat te zijn u ons marketingcommunicatiemateriaal te zenden, verwerken wij ook uw eventuele reactie op en interacties met de digitale marketingcommunicatie die u ontvangt, evenals uw aankoophistorie, zodat wij u relevante en hoogkwalitatieve marketingcommunicatie kunnen bieden, en voor statistische doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen in deze context worden gebruikt voor het samenstellen van online en sociale profielen, om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als u het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, combineren wij, indien mogelijk, bovendien uw persoonsgegevens met uw online gedrag op onze websites. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van de verwerking om in staat te zijn relevante en hoogkwalitatieve marketingcommunicatie te leveren en voor het samenstellen van online en sociale profielen, is uw toestemming. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot marketingdoeleinden in te trekken. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u een verzoek sturen aan Polestar met behulp van de contactgegevens die u kunt vinden in Juridische contactgegevens .

Openbaarmaking en ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners met het oog op bovengenoemde doelstellingen. Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de EER, dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die uw persoonsgegevens beschermen.

Bewaartijd

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende maximaal twaalf (12) maanden na uw aankoop. Houdt u er rekening mee dat wij, nadat u zich hebt afgemeld voor het van ons ontvangen van verder marketingcommunicatiemateriaal, uw persoonsgegevens gedurende maximaal twaalf (12) maanden zullen bewaren.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Zie Juridische contactgegevens voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming.