Kennisgeving – Spraakberichten

Om in staat te zijn u de volledige functionaliteit in samenhang met de service voor spraakberichten, Speech to SMS Messaging, te leveren, moet Polestar Performance AB ("Polestar", "we/wij") bepaalde gegevens verwerken.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "we/wij", "ons", zal uw persoonsgegevens, hierna nader omschreven, als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

2. Doeleinde van gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is Polestar in staat te stellen u de service voor spraakberichten te leveren, waarbij wij spraakherkenning gebruiken om uw spraak om te zetten naar tekst. Polestar maakt gebruik van een externe dienstverlener voor de uitvoering van de spraakherkenning en daarnaast voor het verbeteren van de service van de dienstverlener.

3. Gegevenscategorieën

3.1 Opgenomen spraakgegevens

Een opgenomen spraakweergave van het bericht dat moet worden omgezet naar tekst wordt vanuit de auto naar de cloud verzonden.

3.2 Voertuigidentificatienummer (VIN)

Het VIN wordt gebruikt om te controleren of uw auto een abonnement heeft voor deze service.

3.3 Tekstbericht

Het tekstbericht dat is aangemaakt door de externe dienstverlener wordt opgeslagen in de cloud en teruggestuurd en opgeslagen in uw auto. Het tekstbericht kan worden verzonden als sms-bericht.

4. Gegevensuitwisseling

De geregistreerde spraakgegevens worden via internet gedeeld met de cloud-service van Polestar en doorgestuurd naar de externe dienstverlener. Uw voertuigidentificatienummer zal alleen worden gedeeld tussen de auto en de Polestar-cloud. Het tekstbericht wordt gedeeld tussen de externe dienstverlener en uw auto.

5. Rechtsgrond

Polestar is de verwerkingsverantwoordelijke voor bovengenoemde gegevens, terwijl de externe dienstverlener de opgenomen spraakgegevens omzet naar een tekst. Bovengenoemde gegevens moeten worden verwerkt om Polestar in staat te stellen om Speech Messaging, de service voor spraakberichten, te leveren.

6. Gegevens opslaan en wissen

Zolang het abonnement actief is, zal het voertuigidentificatienummer worden opgeslagen in de cloud van Polestar. Als het abonnement niet meer actief is, wordt het VIN na 90 dagen verwijderd tenzij de plaatselijke wetgeving dit niet toestaat. De externe dienstverlener slaat de geregistreerde spraakgegevens samen met het tekstbericht gedurende 90 dagen op.

7. Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .