• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Handleiding

Bestuurdersdisplay

Bestuurdersdisplay

Het bestuurdersdisplay geeft informatie weer over de auto en het rijden.

Instellingen voor bestuurdersdisplay

Weergavestand wijzigen of instellen wat op het bestuurdersdisplay moet worden weergegeven.

Laadstatus op bestuurdersdisplay van auto

Op het bestuurdersdisplay wordt de laadstatus zowel met een symbool als met een tekst aangegeven. De informatie blijft staan het bestuurdersdisplay actief is.

Licentieovereenkomst voor bestuurdersdisplay

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgt een Engelse versie van de overeenkomst tussen Polestar en producenten of ontwikkelaars.

Controle- en waarschuwingssymbolen

De controle- en waarschuwingssymbolen wijzen u erop dat een functie geactiveerd is, dat een systeem werkt of dat er een gebrek of een ernstige fout is opgetreden.

Berichten op bestuurdersdisplay

Op het bestuurdersdisplay kunnen in uiteenlopende situaties meldingen verschijnen om u te informeren of helpen.

  • Meters en indicatoren op bestuurdersdisplay

  • Boordcomputer