• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

CleanZone

CleanZone controleert en geeft aan of wel of niet is voldaan aan alle voorwaarden voor een goede luchtkwaliteit in het interieur.

Als niet is voldaan aan de voorwaarden, verschijnt de tekst CleanZone in het wit op het klimaatscherm. Wanneer is voldaan aan alle voorwaarden, verandert de kleur van de tekst in blauw.

Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan:
  • Alle portieren en de kofferklep staan dicht.
  • Alle zijruiten zijn gesloten.
  • Het luchtkwaliteitssysteem Interior Air Quality System is geactiveerd.
  • De interieurventilator is geactiveerd.
  • De luchtrecirculatie is gedeactiveerd.

 N.b.

CleanZone geeft niet per se aan dat de luchtkwaliteit goed is, maar duidt er alleen op dat is voldaan aan de voorwaarden voor een goede luchtkwaliteit.