• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Handleiding

Laden van de hoogvoltaccu

Laden op het middendisplay van de auto

Op het middendisplay kan het laadniveau worden ingesteld, de laadkabel worden ontgrendeld en de stroomsterkte worden ingesteld.

Laadstatus op bestuurdersdisplay van auto

Op het bestuurdersdisplay wordt de laadstatus zowel met een symbool als met een tekst aangegeven. De informatie blijft staan het bestuurdersdisplay actief is.

Laadstatus in laadaansluiting op auto

Het LED-lampje in de laadaansluiting van de auto toont de actuele status voor het laden. In de onderstaande tabel wordt uitgelegd hoe het LED-lampje kan branden.

Algemeen over laadkabels

Bij AC-laden wordt een mode 3-laadkabel gebruikt. Sommige laadstations hebben een vaste laadkabel terwijl u bij andere de eigen kabel van de auto moet aansluiten.

Aardlekschakelaar in laadkabel

De regeleenheid van de laadkabel is voorzien van een ingebouwde aardlekschakelaar, die de auto en de gebruiker beschermt tegen elektrische schokken als gevolg van systeemstoringen.

Laadstatus op regeleenheid laadkabel

Het LED-lampje op de regeleenheid van de laadkabel geeft tijdens en na het opladen de laadstatus aan.

Temperatuurbewaking van de laadkabel

Om ervoor te zorgen dat de accu steeds veilig kan worden opgeladen, zijn de regeleenheid van de laadkabel en de stekker voorzien van ingebouwde controlefuncties voor de temperatuur.

Elektrische auto laden via een stopcontact

Als er geen andere laadmogelijkheden beschikbaar zijn, kan de auto via een stopcontact worden geladen.

Elektrische auto laden

Laad de auto via een laadstation thuis of via een openbaar laadstation.

Oplading van de elektrische auto beëindigen

Beëindig het laden op een willekeurig moment door op de knop bij de laadaansluiting te drukken of via de knop op het middendisplay.

Symbolen en meldingen voor elektrische aandrijving op bestuurdersdisplay

Als er een storing optreedt in de elektrische aandrijving van de auto worden een symbool en een melding weergegeven op het bestuurdersdisplay. Hier volgen enkele voorbeelden.

Laadtijd

De onderstaande laadtijden zijn globaal en gelden wanneer de oplading niet wordt beïnvloed door de klimaatregeling of andere stroomverbruikers. De laadtijd kan ook afhankelijk zijn van de accugrootte. Als de laadtijd langer lijkt, moet u dit onderzoeken.