• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Toetsenbord op middendisplay

Met het toetsenbord van het middendisplay kunt u met toetsen tekst invoeren op het scherm, maar ook handmatig door letters en tekens "in te tekenen" op het scherm.

Met het toetsenbord kunnen tekens, letters en cijfers worden ingevoerd, bijv. om sms-berichten vanuit de auto op te stellen, wachtwoorden in te vullen of naar artikelen te zoeken in de Handleiding op het middendisplay.

Het toetsenbord verschijnt alleen als het mogelijk is om op het scherm te schrijven.

PS2- 2007- Symbol keyboard down

Verbergt het toetsenbord. Als dat niet mogelijk is, verschijnt de knop niet.

PS2-2007-All-Keypad enable handwriting

Vervangt de toetsenbordstand om in plaats daarvan handmatig letters en tekens in te voeren.

Bij eenmaal indrukken van de bevestigingsknop boven het toetsenbord bevestigt u de ingevoerde tekens. De knop ziet er verschillend uit, al naar gelang de context.

Varianten van een letter of een teken

U kunt varianten van een letter of teken invoeren, bijv. é of è, door op de letter of het teken te blijven tikken. Er verschijnt een venster met mogelijke varianten van de letter/het teken. Tik op de gewenste variant. Als u geen van de varianten selecteert, wordt het oorspronkelijk gekozen letter of teken ingevoerd.