• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Berichten op het middendisplay

In het volgende afbeeldingsvoorbeeld wordt getoond hoe berichten en meldingen in verschillende contexten op het middendisplay kunnen worden weergegeven.
PS2- 2007- Notifications in center display
  1. PS-Icon circle 1Verschijnt helemaal bovenaan op het middendisplay. Moet direct behandeld worden en kan maximaal drie knoppen hebben waarmee de gebruiker de melding kan behandelen. Afhandelen door naar rechts of links te vegen, de melding wordt dan in het berichtenscherm opgeslagen.
  2. PS-Icon circle 2Verschijnt als een venster op het middendisplay en vereist directe behandeling. Kan 1-3 knoppen hebben voor het behandelen.
  3. PS-Icon circle 3Verschijnt enkele seconden helemaal bovenaan op het middendisplay. Het is niet mogelijk om iets met de melding te doen en deze wordt nergens opgeslagen.