• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Polestar 2 – Informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) conform de REACH-verordening, artikel 33.1

Volgens artikel 33.1 van de REACH-verordening (verordening (EG) nr. 1907/2006)1 dienen professionele klanten te worden geïnformeerd over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC2) in door Polestar Performance AB geleverde producten. Het doel is om het veilig hanteren van de betreffende componenten mogelijk te maken om op die manier mens en milieu te beschermen.

Polestar Performance AB staat in algemene zin achter de doelstelling van de REACH-verordening. Dat geldt in het bijzonder voor artikel 33, dat aansluit op onze belofte gericht op het verantwoord produceren, beheren en gebruiken van onze producten.

Het gehalte aan stoffen op de kandidaatslijst

De artikelen in de onderstaande "Tabel met stoffen op de kandidaatslijst" bevatten stoffen die met meer dan 0,1 gewichtsprocent vermeld staan op de kandidaatslijst (CL) voor de desbetreffende auto. De informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) is gebaseerd op informatie van onze leveranciers en onze eigen productgegevens.

Algemene informatie voor een veilig gebruik van voorwerpen

Iedere auto van Polestar Performance AB is voorzien van een gebruikershandleiding met daarin informatie over een veilig gebruik voor de eigenaar/bestuurder/gebruiker van de auto. In de informatie van Polestar Performance AB over reparatie en service aan auto's en originele onderdelen is ook informatie opgenomen over een veilig gebruik voor servicepersoneel.

De stoffen die zijn vermeld in de toepasselijke "Tabel met stoffen op de kandidaatslijst" en die voorkomen in onderdelen van de desbetreffende auto zijn zodanig ingebouwd dat een mogelijke blootstelling voor klanten en gevaren voor de mens of het milieu tot een minimum kunnen worden beperkt zolang de auto en de onderdelen daarvan worden gebruikt op de beoogde wijze en zolang reparaties, service en onderhoud worden uitgevoerd volgens de technische instructies voor deze activiteiten en volgens de good practices binnen de branche.

Een afgedankte auto mag alleen op wettelijk toegestane wijze als afval worden verwerkt binnen de EU door een erkende afvalverwerkingsinstallatie (ATF). De afvalverwerking van auto-onderdelen moet voldoen aan de plaatselijke wetgeving en instructies van de lokale autoriteiten.

Wij wijzen erop dat bijna alle productgebieden lood bevatten (CAS No 7439-92-1), primair als legeringselement in staal, aluminium en koper.

Tabel met stoffen op de kandidaatslijst

LocalisationPartnamesSubstance/s
Electric Power Supply / Instruments - [support systems]SENSOR, CONTROL UNIT, CAMERA, RADARLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methylimidazole [693-98-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6]
Body, Interior / Exterior - [lock / handle]DOOR LOCK, LOCK, OUTER HANDLE, LOCK CYLINDER SET, CAMERA, KEYLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], Lead-monoxide [1317-36-8], 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione [2451-62-9], 2-Methylimidazole [693-98-1], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]
Body, Interior / Exterior - [seats]UNDERCARRIAGE, HEAD RESTRAINT, LUMBAR SUPPORT, ECU, SIX POINT SOCKET SCREW, FRAMEWORK, ENGINE, UPHOLSTERY, VENTILATION, ARM REST, BACKREST FRAMELead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Acrylamide [79-06-1], Sodium borate, decahydrate [1303-96-4], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Body, Interior / Exterior - [seat belt / other restraining systems]BELT, HEIGHT ADJUSTMENT, SEAT BELT, BELT CATCHLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Disodium-octaborate [12008-41-2], Cobalt-dinitrate [10141-05-6]
Electric Power Supply / Instruments - [radio equipment]MICROPHONE, SOUND MODULE, WOOFER, SUBWOOFER, AUDIO MODULEDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Cobalt(II) nitrate hexahydrate [10026-22-9], Imidazolidine-2-thione [96-45-7], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [shock absorber]SHOCK ABSORBER FRONT, SHOCK ABSORBER REARLead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [air conditioning]AIR INLET, EL COMPRESSOR, ELECTRIC HEATER, SUN SENSOR, CLIMATE UNIT, WATER CONDENSER, BLOCK, CHILLER, PIPE ASSEMBLY, PROTECTIVE CAP, HUMIDITY SENSOR, SENSOR EVAPORATOR, SENSOR HEX, SENSOR AQS, CONTROL UNIT FAN, TXV, TEMPERATURE SENSOR, VALVE CAP, SHUT-OFF VALVE, CHANNEL SENSOR, PRESSURE HOSE, SENSOR PRESSURE TEMP, VALVE, BLOCK WATER CONDENSER, HARNESS, SENSORLead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methylimidazole [693-98-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Dodecamethylcyclohexasiloxane [540-97-6]
Body, Interior / Exterior - [outside mirrors]REAR VIEW MIRROR, REAR VIEW MIRROR OUTER, GLASS, GLASS SUB ASSEMBLY, CAMERA, BLUETOOTH LOW ENERGY, DIRECTION INDICATORDiboron-trioxide [1303-86-2], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Lead [7439-92-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], 2-Methylimidazole [693-98-1]
Body, Interior / Exterior - [upholstery]SHIM, DOOR PANEL, REAR SHELF, ARM REST, SILL MOULDINGLead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Electric Power Supply / Instruments - [battery and mounting parts]BMS, CURRENT SENSOR, BATTERY CONTROL UNIT, CELL VOLTAGE TEMP NODE, BATTERY DISCONNECT UNIT, BATTERY MODULE, HOUSING, PLUG, BUSBAR, FLANGE NUT, BATTERY, HOLDER, MAIN RELAYLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Alkanes, C14-17, chloro [85535-85-9], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Dodecamethylcyclohexasiloxane [540-97-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane [1067-53-4], Cobalt chloride [7791-13-1]
Electric Power Supply / Instruments - [vehicle control system]ECU, CONTROL UNIT DOOR, BUTTON, ECU MODULE SEAT HEATING, HARDWARE, CONTROL PANEL 12W, LOCK BUTTON, SWITCH, SWITCH PANEL, CUT-OFF SWITCH, USB POWER OUTLET, STALK MODULE, SWITCH CRUISE CONTROLLead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], 4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride [19438-60-9], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Boric acid [10043-35-3], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]
Electric Power Supply / Instruments - [cable system]FUSE BOX HOUSING, CABLE, CABLE HARNESS BUMPER, CABLE HARNESS, CABLE FLOOR, FLANGE NUT, CABLE PAC, CABLE EXTERIOR, CABLE IP, CABLE LOCKING DEVICE, CABLE LIGHTING, CABLE INFOTAINMENTLead [7439-92-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4]
Electric Power Supply / Instruments - [lighting]CONTROL UNIT HCM, OVERHEAD CONSOLE LENS, MODULE, FOG LIGHT REFLEX LED, FOG LIGHT REFLEX, STOP LAMP, STOP LAMP TINTED, LIGHTNING INSTRUMENT PANEL, LAMP LED, LIGHTING, REAR LAMP, HEADLAMP, READING LAMPLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2]
Electric Power Supply / Instruments - [automatic monitoring / control]ANGLE OF ARRIVAL, PHONE AS KEY, CONTROL UNIT, BLUETOOTH LOW ENERGY, RAIN SENSOR, PRINTED CIRCUIT BOARD, SIREN, SENSOR, REMOTE KEYSilicic acid, lead salt [11120-22-2], Diboron-trioxide [1303-86-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead(II,IV)-oxide [1314-41-6], 1,2-Dimethoxyethane [110-71-4], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3]
Engine - [cooling system]ELECTRIC WATER PUMP, THREE-WAY VALVE, FAN, HOSE, HOSE RADIATOR QC, 4WAY VALVE, TEMPERATURE SENSOR, BRACKET, VALVELead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Wheel Suspension / Steering - [steering gear / wheel / shaft / column]STEERING WHEEL, STEERING GEAR, STEERING COLUMN LOCK, STEERING COLUMN MANUALLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Phenol, dimethyl-, phosphate (3:1) [25155-23-1]
Electric Power Supply / Instruments - [cable system high voltage]CABLE HARNESS ENGINE, CHARGE CABLE CORD, CABLE HARNESS, CABLE CHARGE POINT HV, STRAIN RELIEF, BRACKET, CABLE HARNESS HV, CABLE HV, CHARGE CABLELead [7439-92-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Brake - [brake, anti lock (anti-skid)]HYDRAULIC UNIT MKC1, SENSORLead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55-1]
Electric Power Supply / Instruments - [electric drive system]INVERTER TRANSDUCER, INVERTER, ONBOARD CHARGER, VOLTAGE CONVERTER, BRACKET, FLANGE SCREWLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Terphenyl, hydrogenated [61788-32-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride [552-30-7], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 2-Methylimidazole [693-98-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], 4-Nonylphenol, branched [84852-15-3], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Cobalt-dichloride [7646-79-9]
Power Transmission - [electrical axis drive]FRONT AXLE, REAR AXLE, TRANSMISSION HOUSE, SERVICE KIT, TWIN DISC CLUTCH, PLANET CARRIER, PLUGLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Electric Power Supply / Instruments - [vehicle computational units / gateway modules]CONTROL UNITLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8]
Brake - [wheel brake]BRAKE CALIPER, AIR VENTING NIPPLE, EPB, BLEEDER VALVELead [7439-92-1], 2-Methylimidazole [693-98-1], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0]
Electric Power Supply / Instruments - [mobile data services]CONTROL UNIT2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1]
Body, Interior / Exterior - [instruction / information plates]NUMBER PLATE HOLDER, DECAL SRSLead [7439-92-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7], 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate [15571-58-1]
Body, Interior / Exterior - [trunk lid / tailgate complete]SPINDLE DRIVE, ANTIFLUTTERLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Power Transmission - [gear lever carrier / gear selector controls]GEAR LEVER CARRIERLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Engine - [engine / engine mounting]BRACKET ENGINE MOUNT, ENGINE MOUNT, FRONT AXLE, ELECTRIC MOTOR, REAR AXLE, OUTER HOUSING, BRACKET, STRAIN RELIEF, CABLE HARNESS, O-RINGLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2]
Electric Power Supply / Instruments - [communication, mobile telephone]CONTROL UNIT, WIRELESS CHARGE SYSTEM, ANTENNA, BATTERY, BACK-UP BATTERY, AUXILIARY TELEMATIC, PRINTED CIRCUIT BOARDLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], Dioctyltin dilaurate [3648-18-8]
Body, Interior / Exterior - [interior equipment]ARM REST, AIR OUTLET, SUPPORT, STRUCTUREC,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], Lead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [cleaner]WIPER APPARATUS, PUMP, WIPER ARM, WASHER FLUID RESERVOIR, WASHER PUMPLead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [infotainment system]DISPLAY, USB HUB, CONTROL UNIT, PRINTED CIRCUIT BOARDLead [7439-92-1], Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride [552-30-7], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [rim]ADHESIVE BALANCE WEIGHT, KEY, WHEEL BOLTDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [antenna]ANTENNA AMPLIFIER, WAVE TRAP, GROUND SIDE COIL, ETC ON BOARD UNIT, ETC MODULELead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Diboron-trioxide [1303-86-2], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0]
Body, Interior / Exterior - [airbag]CONTROL UNIT SRS, AIRBAG, SIDE AIR BAGLead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Refractory ceramic fibres [142844-00-6], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Body, Interior / Exterior - [exterior equipment]GRILLE SHUTTER, ACTIVE SPOILER SHUTTERDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [floor / frame section / wheel housing / firewall]WELD SEALANT CURING, ADHESIVE, WELD NUT6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Boric acid [10043-35-3]
Body, Interior / Exterior - [roof]WELD SEALANT CURING6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [body side]WELD SEALANT CURING, ADHESIVE6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [miscellaneous]TRANSPORT PROTECTION6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [hood cover]ANTIFLUTTER6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Brake - [brake control]BRAKE LIGHT SWITCHLead [7439-92-1]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [anti-roll bar]LINK ANTI-ROLL BARImidazolidine-2-thione [96-45-7]
Body, Interior / Exterior - [instrument / radio panel]HINGE PIN, DIM COOLING, CSD ADAPTER, LAMP LED, INSTRUMENT PANEL, GLOVE BOXLead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Electric Power Supply / Instruments - [protection]SENSORLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Body, Interior / Exterior - [side door]SEALING, CARRIER, BODY MOUNTED SEALING, DOOR MOUNTED SEALINGC,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Lead [7439-92-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7]
Brake - [brake line with connections]BRAKE PIPE, BRAKE PIPE ENGINE COMPART, BRAKE PIPE REAR, BRAKE PIPE FRONTLead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [glass, window / windscreen / roof]REAR SCREEN1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Body, Interior / Exterior - [bonnet / cover with assembly parts]REAR PANELC,C'-azodi(formamide) [123-77-3]
Body, Interior / Exterior - [outside / exterior trim]ROOF JOINT MOULDING2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55-1]
Engine - [accelerator control]ACCELERATOR PEDALLead [7439-92-1], 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol [140-66-9]
Body, Interior / Exterior - [climate unit]CONTROL UNITLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]
Electric Power Supply / Instruments - [cable components]FUSE BOX HOUSING, RECEPTACLE HOUSINGLead [7439-92-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2]
Electric Power Supply / Instruments - [electrical distribution box / fuse box]CEMLead [7439-92-1]
Engine - [control systems]CONTROL UNITLead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [horn]HORNLead [7439-92-1]
  1. 1 REACH – De wetgeving van de Europese Unie op het gebied van chemische stoffen die in werking is getreden op 1 juni 2007, Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
  2. 2 SVHC - Substances of Very High Concern, zeer zorgwekkende stoffen die op de actuele kandidaatslijst (CL) staan.