• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Handleiding

Apps

Apps

Het appscherm biedt toegang tot de voorgeïnstalleerde en gedownloade apps van de auto.

Apps downloaden

Wanneer de auto een internetverbinding heeft, kunt u ook nieuwe apps downloaden en installeren.

Apps verwijderen

Het is mogelijk om geïnstalleerde apps te verwijderen.

Storingzoeken van apps

Als een van de apps op het middendisplay van de auto niet naar behoren werkt, kunt u een aantal zaken testen/controleren.