• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Beperkingen van Rear Collision Warning*1

In bepaalde gevallen kan het voor Rear Collision Warning (RCW) moeilijk zijn om u te helpen bij een dreigende botsing.
Bijvoorbeeld als:
  • een naderende achterligger laat wordt ontdekt
  • een naderende achterligger in een laat stadium van rijbaan wisselt.

 N.b.

Op sommige markten waarschuwt RCW vanwege plaatselijke verkeersvoorschriften niet met de richtingaanwijzers - in dergelijke gevallen is dat deel van de functie daarom gedeactiveerd.

 N.b.

De functie maakt gebruik van de camera- en/of radareenheden van de auto die enkele algemene beperkingen hebben.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 RCW: Waarschuwing bij dreigende staartbotsing.