• Handleiding
 • Videogalerij
 • Downloads
 • Software-updates

Stembediening gebruiken

Een aantal functies in de auto kunt u met uw stem bedienen. Hier volgen een introductie met informatie over wat nodig is om hiermee te starten en voorbeelden van verschillende commando's.

Stembediening starten

PS-1926-Voice control symbol

Om commando's via het stembedieningssysteem te geven, voert u een "dialoog" met het systeem. Druk op de stuurknop voor stembediening PS-1926-Voice control button om de werking te activeren en een dialoog met stemcommando's te starten. Nadat u op de knop hebt gedrukt, hoort u een pieptoon en verschijnt het stembedieningssymbool op het bestuurdersdisplay.

Dit is om aan te geven dat het systeem luistert en u kunt nu commando's inspreken. Zodra u begint te praten, wordt het systeem getraind in het herkennen en verstaan van uw stem. Dit duurt enkele seconden en gaat automatisch en u hoeft dus niet handmatig een stemtraining te starten.

Aandachtspunten:
 • Spreek met een normale stem in een normaal tempo.
 • Wacht met spreken, totdat het systeem klaar is met antwoorden (zolang het systeem antwoordt, werkt de stembediening namelijk niet).
 • Vermijd achtergrondgeluiden in het interieur door portieren en ruiten dicht te houden.

Over het algemeen werkt het systeem zo, dat het luistert naar het basiscommando dat gevolgd wordt door specifiekere commando's om aan te geven wat u precies wilt dat het systeem doet.

Om het volume van de systeemreacties te wijzigen kunt u tijdens de stemsynthese aan de volumeknop draaien. Tijdens de stembediening kunt u gebruikmaken van andere knoppen. Alle andere vormen van geluidsweergave worden tijdens de systeemdialoog onderdrukt, zodat u geen functies kunt bedienen die te maken hebben met de geluidsweergave.

Stembediening afbreken

De stembediening kan op verschillende manieren worden afgebroken:
 • Druk kort op PS-1926-Voice control button en zeg "Annuleer".
 • Druk lang op de stuurknop voor stembediening PS-1926-Voice control button totdat u twee pieptonen hoort. Dit beëindigt de stembediening, zelfs wanneer het systeem spreekt.

De stembediening wordt ook afgebroken als u tijdens een dialoog niet antwoordt. Eerst vraagt het systeem drie keer om een antwoord en als u niet antwoordt, wordt de stembediening automatisch afgebroken.

Om de communicatie te versnellen en de systeemaanmoedigingen over te slaan, drukt u op de stuurknop voor stembediening PS-1926-Voice control button. Dan onderbreekt u de systeemstem en kunt u het volgende commando geven.

Voorbeelden van stembediening

Druk op PS-1926-Voice control button.
Zeg "Bel [Voornaam] [Achternaam] [nummercategorie]", bijvoorbeeld "Bel Robyn Smith Mobiel".
Het systeem belt het gekozen contact uit het telefoonboek. Als er meerdere telefoonnummers (zoals thuis, mobiel, werk) voor het contact bestaan, moet u ook de juiste categorie noemen.

Commando's/zinnen

De volgende commando's zijn meestal te gebruiken, ongeacht situatie:
 • "Herhaal" – de laatst gegeven steminstructie van de actieve dialoog herhalen.
 • "Annuleer" – de dialoog annuleren.1
 • "Help" – een hulpdialoog starten. Het systeem antwoordt met commando's die in de actuele situatie gebruikt kunnen worden, een vraag of een voorbeeld.

Commando's voor specifieke functies, zoals de telefoon en de radio, staan beschreven in de desbetreffende artikelen.

Cijfers

Geef de cijfercommando's aan, afhankelijk van welke functie moet worden aangestuurd:
 • Telefoonnummers en postcodes moet u apart en cijfer voor cijfer zeggen, bijvoorbeeld "nul, drie, een, twee, twee, vier, vier, drie" (03122443).
 • Huisnummers kunt u apart of in een groep zeggen, bijvoorbeeld "twee, twee" of "tweeëntwintig" (22). Bij Engels en Nederlands kunt u meerdere groepen achter elkaar zeggen, bijvoorbeeld "tweeëntwintig, tweeëntwintig" (22 22). Bij Engels kunt u ook dubbel of drievoudig gebruiken, bijvoorbeeld "dubbel nul" (00). U kunt nummers aangeven binnen het interval 0–2300.
 • Frequenties kunt u als volgt zeggen: "achtennegentig komma acht" (98,8) en "honderdvier komma twee" (104,2).

Snelheid en herhalingsstand

De spreeksnelheid is aan te passen, als het systeem te snel spreekt.

U kunt de herhalingsstand inschakelen om het systeem het commando te laten herhalen dat u hebt gegeven.

Om de snelheid aan te passen of de herhalingsstand te activeren/deactiveren:

Druk op Instellingen in het hoofdscherm.

Tik op SysteemStembediening en kies instellingen.

 • Stemcommando herhalen
 • Spreeksnelheid
 1. 1 Let erop dat u hiermee alleen de dialoog beëindigt, wanneer het systeem niet spreekt. Om dit te doen moet u lang op PS-1926-Voice control button drukken totdat u twee pieptonen hoort.