• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Tips voor een beter gebruik van de stembediening

Hier volgen enkele tips die bij het gebruik van de stembediening van pas kunnen komen.

De stembediening kan op grond van uiteenlopende factoren anders reageren dan u verwacht. Hier volgen enkele voorbeelden daarvan:

  • Zorg dat u de juiste taal (de gekozen systeemtaal) spreekt en dat de stembediening de gekozen systeemtaal ondersteunt.
  • Zeg bij wijze van test "Help" om hulp te krijgen bij de mogelijke commando's. Wellicht ondersteunt het systeem uw stemcommando niet.
  • Spreek in een normaal tempo en met een normaal volume. Ga niet langzamer spreken als het systeem u niet lijkt te begrijpen; hierdoor verbetert de spraakherkenning niet.
  • Let erop dat het systeem om in bepaalde situaties goed te kunnen reageren eerst een grote database moet doorzoeken. In dergelijke situaties heeft het systeem moeite om u in een keer een pasklaar antwoord te geven. Vaak krijgt u dan een lijst met de mogelijke antwoorden op het display te zien.
  • De stembediening van uw auto wordt voortdurend verbeterd. U kunt de updatebestanden zelf downloaden.