• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Polestar 1 - Informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) conform de REACH-verordening, artikel 33.1

Volgens artikel 33.1 van de REACH-verordening (verordening (EG) nr. 1907/2006)1 dienen professionele klanten te worden geïnformeerd over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC2) in door Polestar Performance AB geleverde producten. Het doel is om het veilig hanteren van de betreffende componenten mogelijk te maken om op die manier mens en milieu te beschermen.

Polestar Performance AB staat in algemene zin achter de doelstelling van de REACH-verordening. Dat geldt in het bijzonder voor artikel 33, dat aansluit op onze belofte gericht op het verantwoord produceren, beheren en gebruiken van onze producten.

Het gehalte aan stoffen op de kandidaatslijst

De artikelen in de onderstaande "Tabel met stoffen op de kandidaatslijst" bevatten stoffen die met meer dan 0,1 gewichtsprocent vermeld staan op de kandidaatslijst (CL) voor de desbetreffende auto. De informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) is gebaseerd op informatie van onze leveranciers en onze eigen productgegevens.

Algemene informatie voor een veilig gebruik van voorwerpen

Iedere auto van Polestar Performance AB is voorzien van een gebruikershandleiding met daarin informatie over een veilig gebruik voor de eigenaar/bestuurder/gebruiker van de auto. In de informatie van Polestar Performance AB over reparatie en service aan auto's en originele onderdelen is ook informatie opgenomen over een veilig gebruik voor servicepersoneel.

De stoffen die zijn vermeld in de toepasselijke "Tabel met stoffen op de kandidaatslijst" en die voorkomen in onderdelen van de desbetreffende auto zijn zodanig ingebouwd dat een mogelijke blootstelling voor klanten en gevaren voor de mens of het milieu tot een minimum kunnen worden beperkt zolang de auto en de onderdelen daarvan worden gebruikt op de beoogde wijze en zolang reparaties, service en onderhoud worden uitgevoerd volgens de technische instructies voor deze activiteiten en volgens de good practices binnen de branche.

Een afgedankte auto mag alleen op wettelijk toegestane wijze als afval worden verwerkt binnen de EU door een erkende afvalverwerkingsinstallatie (ATF). De afvalverwerking van auto-onderdelen moet voldoen aan de plaatselijke wetgeving en instructies van de lokale autoriteiten.

Wij wijzen erop dat bijna alle productgebieden lood bevatten (CAS No 7439-92-1), primair als legeringselement in staal, aluminium en koper.

Tabel met stoffen op de kandidaatslijst

Area - [Localisation]PartnamesSubstance/s
Body, Interior / Exterior - [air conditioning]CLIMATE UNIT, PIPE ASSEMBLY, SENSOR, PROTECTIVE CAP, SUN SENSOR, HUMIDITY SENSOR, CHANNEL SENSOR, SENSOR KIT, FLANGE SCREW, DEFROSTER, STEPPING MOTOR, FAN, EXPANSION VALVE, CHILLER, AIR CLEANER, DISTRIBUTION HOUSING, EL COMPRESSOR, ELECTRIC HEATER, AIR INLET, VALVE, VALVE CAP, SENSOR INTERIOR2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol [3864-99-1], Lead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Cobalt-dichloride [7646-79-9], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], 2-Methylimidazole [693-98-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene [13560-89-9], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Body, Interior / Exterior - [airbag]ACCELEROMETER SENSOR, CONTROL UNITLead [7439-92-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]
Body, Interior / Exterior - [body side]BRACKET, NUT PLATE, STUD PLATE4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7]
Body, Interior / Exterior - [bonnet / cover with assembly parts]HOOD LOCK, HOOD LOCK CONTROL, HOOD RELEASE CABLELead [7439-92-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7]
Body, Interior / Exterior - [bumper with mounting / damping]CARBON BLADE ASSY2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55-1]
Body, Interior / Exterior - [exterior equipment]SHIM, ACTIVE GRILLE SHUTTER, SPOILER, ACTIVE SPOILER SHUTTERLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4]
Body, Interior / Exterior - [floor / frame section / wheel housing / firewall]WELD SEALANT CURING, ADHESIVE, TOP COVER, REINFORCEMENT, BUMPER BEAM, SIDE MEMBER UPPER INNER, BRACE INNER, BRACE OUTER, FRONT SIDE MEMBER, COVER PLATE, WHEEL HOUSING6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Lead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [front fender]SHIM, SEALINGLead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3]
Body, Interior / Exterior - [glass, window / windscreen / roof]GLASS HARDENED, WINDSCREENDiboron-trioxide [1303-86-2]
Body, Interior / Exterior - [instruction / information plates]NUMBER PLATE HOLDER, SIX POINT SOCKET SCREW, DECAL SRS, NUMBER PLATE HOLDER FRONTImidazolidine-2-thione [96-45-7], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate [15571-58-1]
Body, Interior / Exterior - [instrument / radio panel]HINGE PIN, LAMP LED, TRIM MOULDING, GLOVE BOX, CONCEALING PANELLead [7439-92-1], 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate [15571-58-1]
Body, Interior / Exterior - [interior equipment]RUBBER MAT, FRAMEWORK, LIGHTING CUP HOLDER2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55-1], Lead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [lock / handle]LOCK, DOOR LOCK, LOCK CYLINDER SET, OUTER HANDLEDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]
Body, Interior / Exterior - [miscellaneous]TRANSPORT PROTECTION, SEALING, SOUND INSULATION6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Body, Interior / Exterior - [outside / exterior trim]FLANGE NUT, TRIM MOULDINGCobalt-dinitrate [10141-05-6], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4]
Body, Interior / Exterior - [outside mirrors]CAMERA, REAR VIEW MIRROR OUTER, REAR VIEW MIRROR, DIRECTION INDICATORLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Lead-monoxide [1317-36-8], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [seat belt / other restraining systems]BELT CATCH, BELT, SEAT BELTLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Cobalt(II) nitrate hexahydrate [10026-22-9]
Body, Interior / Exterior - [seats]UNDERCARRIAGE, ENGINE TILT, ENGINE, LUMBAR SUPPORT, BACKREST FRAME, HEATING PAD SEAT, STS SENSOR, UPHOLSTERY, HARDBACK, CABLE HARNESSLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Boric acid [10043-35-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3]
Body, Interior / Exterior - [side door]MOTOR WINDOW REGULATOR, BODY MOUNTED SEALING, DOOR MOUNTED SEALING, SEALING, WINDOW LIFTLead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7]
Body, Interior / Exterior - [surface treatment material]CLEAR COATDioctyltin dilaurate [3648-18-8]
Body, Interior / Exterior - [tank hatch]FUEL FILLERLead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [trunk lid / tailgate complete]HINGE TRUNK LIDLead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [upholstery]TRIM MOULDING2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate [15571-58-1]
Brake - [brake control]SENSORLead [7439-92-1]
Brake - [brake line with connections]BRAKE PIPE, BRAKE PIPE FRONT, BRAKE PIPE REAR, BRAKE HOSELead [7439-92-1]
Brake - [brake, anti lock (anti-skid)]HYDRAULIC UNIT, SENSORLead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]
Brake - [wheel brake]BRAKE CALIPER, EPB, BLEEDER VALVE, HOUSINGDecamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Lead [7439-92-1], 2-Methylimidazole [693-98-1], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7]
Electric Power Supply / Instruments - [antenna]BLUETOOTH ANTENNA, WAVE TRAP, GROUND SIDE COIL, MAM ANTENNA MODULE, ANTENNA AMPLIFIERLead [7439-92-1], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Electric Power Supply / Instruments - [automatic monitoring / control]SIREN, SENSOR, CONTROL UNIT, BRACKET, REMOTE KEY, RAIN SENSORLead [7439-92-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead(II,IV)-oxide [1314-41-6], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 1,2-Dimethoxyethane [110-71-4]
Electric Power Supply / Instruments - [battery and mounting parts]BMS, RELAY BOX, FLANGE NUT, BATTERY, SIX POINT SOCKET SCREW, CELL MODULE, CONTROL UNITLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Cobalt chloride [7791-13-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane [1067-53-4]
Electric Power Supply / Instruments - [cable system high voltage]CABLE HARNESS, STRAIN RELIEF, CABLE DUCT, WAVE TRAP, CHANNEL, MOUNTING PLATE, CABLE CHARGE POINT HV, SIX POINT SOCKET SCREW, CHARGE CABLE CORD, CONTACTOR BOX, CHARGE CABLELead [7439-92-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene [13560-89-9], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Electric Power Supply / Instruments - [cable system]CABLE DUCT, FUSE BOX, EJB, FLANGE NUT, CABLE HARNESS, CABLE FLOORLead [7439-92-1], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene [13560-89-9]
Electric Power Supply / Instruments - [cleaner]FOAM SEAL, WIPER ARM AND BLADE, WIPER APPARATUS, WIPER ARM, WASHER FLUID RESERVOIRC,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Lead [7439-92-1], Cobalt(II) nitrate hexahydrate [10026-22-9]
Electric Power Supply / Instruments - [communication, mobile telephone]MICROPHONE, BOX, ANTENNA, AUXILIARY TELEMATICDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, potassium salt (1:1) [29420-49-3]
Electric Power Supply / Instruments - [electric drive system]FLANGE NUT, INVERTER, ONBOARD CHARGER, OBC EMC FILTER BOX, BRACKET, COOLANT PIPE, SENSOR, STARTER MOTORCobalt-dinitrate [10141-05-6], Lead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 2-Methylimidazole [693-98-1], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7], Alkanes, C14-17, chloro [85535-85-9], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5]
Electric Power Supply / Instruments - [electrical distribution box / fuse box]ATTACHMENT, CEMLead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [horn]HORNLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Electric Power Supply / Instruments - [infotainment system]DISPLAY, USB HUB, CONTROL UNITLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Boric acid [10043-35-3]
Electric Power Supply / Instruments - [lighting]OVERHEAD CONSOLE LENS, NUMBER PLATE LIGHTING, FLANGE NUT, CONTROL UNIT HCM, LAMP LED, REAR LAMP, REAR LAMP TRUNK LID, CHASSIS, STOP LAMP, HEADLAMP, SIDE MARKERLead [7439-92-1], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Diboron-trioxide [1303-86-2], 4-tert-Butylphenol [98-54-4], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2]
Electric Power Supply / Instruments - [mobile data services]CONTROL UNITLead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [protection]SENSOR FRONT, SENSOR REAR, CONTROL UNITLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8]
Electric Power Supply / Instruments - [radio equipment]CENTRE LOUDSPEAKER, WOOFER, SPEAKER MIDRANGE, AUDIO MODULE, SUBWOOFER, SOUND MODULE, BRACKETN,N-Dimethylacetamide [127-19-5], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead [7439-92-1], Cobalt(II) nitrate hexahydrate [10026-22-9], Imidazolidine-2-thione [96-45-7], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7]
Electric Power Supply / Instruments - [support systems]CONTROL UNIT, CAMERA, SENSORLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9]
Electric Power Supply / Instruments - [vehicle computational units / gateway modules]CONTROL UNITLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8]
Electric Power Supply / Instruments - [vehicle control system]HARDWARE, SWITCH, GRAPHIC HEAD UP DISPLAY, SPOILER BUTTON, GEAR SHIFT PADDLE, SWITCH PANEL, SWITCH DOOR, SWITCH MODULE, STALK MODULE, SWITCH STEERING WHEELLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Boric acid [10043-35-3], 4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride [19438-60-9], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, potassium salt (1:1) [29420-49-3], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Silicic acid, lead salt [11120-22-2], 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene [13560-89-9]
Engine - [accelerator control]ACCELERATOR PEDALDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Engine - [air cleaner]FRESH AIR PIPE, AIR CLEANER, BOX, RESONATOR, HOSE MODULELead [7439-92-1], 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55-1]
Engine - [cold zone / batterybox]NVH PANELLead [7439-92-1]
Engine - [control systems]PRESSURE SENSOR, MASS AIR FLOW SENSOR, TEMP AND PRESSURE SENSOR, CONTROL UNIT, AIR TEMP SENSORAcrylamide [79-06-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Silicic acid, lead salt [11120-22-2]
Engine - [cooling system]HEATER HOSE, VALVE, TEMPERATURE SENSOR, BRACKET, COOLER, RADIATOR, CHARGE AIR COOLER, SEPARATOR, RADIATOR HYBRID, HOSE OUTLET, BLEEDER HOSE, TUNNEL FOR HOSE, THREE-WAY VALVE, HOSE, PUMP, HOSE BATTERY, CONDENSER, EL WATER PUMP, PRESSURE SENSOR, THERMOSTAT HOUSING, NIPPLE, INLET PIPE, PLASTIC PIPE, WATER PUMP, COVER, SIX POINT SOCKET SCREW, MODULE WATER PUMP, BRACKET TEMP SENSOR, O-RINGLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Paraffin oils, chloro [85422-92-0], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead(II,IV)-oxide [1314-41-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2]
Engine - [crank mechanism]DUAL MASS FLYWHEEL, NIPPLE, NON-RETURN VALVELead [7439-92-1]
Engine - [cylinder block / head]CYLINDER HEAD, BEDPLATE, ENGINE BRACKET, VACUUM PUMP, CYLINDER BLOCK, GUIDE SLEEVE, BEARING HOUSE CAM SHAFT, CAP, TOP COVER, CAM SHAFT COVER, PROTECTING CASING, CAMSHAFT CAP, HOUSING, CAM SHAFT HOUSING, LOCATING PINLead [7439-92-1]
Engine - [distributor]CRANKSHAFT POS SENSOR, CAMSHAFT POSITION SENSOR, BRACKET, KNOCK SENSORDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]
Engine - [emission equipment]STAY, PRESSURE SENSOR, EGR VALVE, VALVELead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Engine - [engine / engine mounting]TORQUE LINK BRACKET, ENGINE BRACKET, TORQUE ROD, ENGINE MOUNT, FRONT AXLE, ELECTRIC MOTOR, REAR AXLE, STRAIN RELIEF, CABLE HARNESSLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5]
Engine - [fan]FAN1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene [13560-89-9], Lead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8]
Engine - [fuel / EVAP system]PUMP MODULE, JET PUMP AND LEVEL SENSOR, LEAK DETECTION PUMP, FUEL PRESSURE SENSOR, CANISTER, FUEL TANK, TANK WELDED, ISOLATION VALVE, PURGE VALVE ASSY, HIGH PRESSURE PUMP, FUEL DISTRIBUTION PIPE, DELIVERY PIPE, INJECTION VALVE, FUEL PUMP, INJECTORLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Cobalt-dinitrate [10141-05-6]
Engine - [ignition / spark plug]GLOW PLUG, IGNITION COIL, CONTROL UNIT, SPARK PLUGLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8]
Engine - [inlet / exhaust systems]EXHAUST SYSTEM, TAILPIPE, INTAKE MANIFOLD, ACTUATOR, THROTTLE, HEAT SHIELD PLATEDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Boric acid [10043-35-3], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Engine - [intercooler / connection]CHARGE AIR HOSE, CHARGE AIR PIPE, RESONATORBoric acid [10043-35-3]
Engine - [lubricating and oil system]SUCTION LINE, OIL PUMP, VALVE, INLET PIPE, PISTON COOLING VALVE, WINDAGE TRAY, OIL LEVEL SENSOR, OIL SUMP, PISTON COOLING JET, OIL FILTER, PLUG, OIL PRESSURE SENSORLead [7439-92-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Engine - [miscellaneous / help device installation]TENSIONER, BRACKET, GUIDE SLEEVELead [7439-92-1]
Engine - [supercharging]SLEEVE, PIPE COMPRESSOR, TURBO CHARGER, OIL DRAINING PIPE, VACUUM REGULATOR, STAY COMPRESSOR, SUPERCHARGER, COMPRESSOR, THROTTLE, VACUUM RESERVOIR, SIX POINT SOCKET SCREW, BYPASS HOUSING, COMPRESSOR PIPE, TURBO, BRACKET, O-RING, MP TURBO, INLET PIPELead [7439-92-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene [13560-89-9]
Engine - [transmission]TENSIONER, CAMSHAFT, IDLER PULLEY, BALANCE SHAFT, SOLENOID, BELT PROTECTOR, HOUSING, BELT COVER, VVT ACTUATOR, SLEEVELead [7439-92-1]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [anti-roll bar]LINK FRONT ANTI-ROLL BAR, LINK ANTI-ROLL BAR, ANTI-ROLL BAR FRONT, ANTI-ROLL BAR REARImidazolidine-2-thione [96-45-7], 2-Methylimidazole [693-98-1]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [rim]KEY, WHEEL BOLT, ADHESIVE BALANCE WEIGHTLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [shock absorber]SHOCK ABSORBER REAR, SHOCK ABSORBER FRONTLead [7439-92-1]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [spring, leaf spring]SPRING FRONT2-Methylimidazole [693-98-1]
Power Transmission - [actuator, gear shift]CONTROL UNITDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Silicic acid, lead salt [11120-22-2]
Power Transmission - [electrical axis drive]REAR AXLE, PLANET CARRIER, PLUGLead [7439-92-1], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5]
Power Transmission - [front axle / rear axle / drive shaft]BEARING ANCHORAGE, FLANGE SCREWLead [7439-92-1], Cobalt-dichloride [7646-79-9]
Power Transmission - [gear lever carrier / gear selector controls]GEAR LEVER CARRIER, INSERT, ACTUATORLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8]
Power Transmission - [gearbox]SERVO COVER, CONTROL UNIT, TORQUE CONVERTER, CONTROL SYSTEM, CABLE HARNESS, OIL PUMP, ADAPTER, FLANGE NUT, DIFFERENTIAL SPACER, LID, FLANGE SCREW, AUTOMATIC GEARBOXLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Silicic acid, lead salt [11120-22-2], Nonylphenol [25154-52-3], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Cobalt-dichloride [7646-79-9], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol [140-66-9], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4]
Wheel Suspension / Steering - [axle member / link arm / suspension]BALL JOINT, UPPER LINK ARM, LOWER LINK ARMImidazolidine-2-thione [96-45-7]
Wheel Suspension / Steering - [steering gear / wheel / shaft / column]STEERING COLUMN LOCK, STEERING GEAR, STEERING WHEEL HARNESS, STEERING COLUMN, STEERING WHEELLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2]
  1. 1 REACH – De wetgeving van de Europese Unie op het gebied van chemische stoffen die in werking is getreden op 1 juni 2007, Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
  2. 2 SVHC - Substances of Very High Concern, zeer zorgwekkende stoffen die op de actuele kandidaatslijst (CL) staan.