• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Rempedaal

Het rempedaal is onderdeel van het remsysteem.

De auto is uitgerust met twee remkringen. Als een van de remkringen beschadigd raakt, neemt de rempedaalweg toe. U moet dan harder op het pedaal trappen voor een normale remwerking.

 Waarschuwing

De rembekrachtiging werkt alleen als de auto loopt.

Als u het rempedaal bedient met de auto uitgeschakeld, moet u harder op het pedaal trappen om de auto te remmen.

In bergachtig gebied of bij ritten met een zware belading kunt u de remmen ontzien door op de motor af te remmen in schakelstand B.

Antiblokkeerremsysteem

De auto heeft een antiblokkeerremsysteem (ABS1) dat voorkomt dat de wielen blokkeren tijdens het remmen om de auto bestuurbaar te houden.

Wanneer u nadat de auto is aangeslagen het rempedaal loslaat, gaat een kortdurende, automatische test van het ABS van start. Het is mogelijk dat er op een lage snelheid nóg een automatische test plaatsvindt.

Bij licht afremmen wordt de hybride-accu opgeladen.

Bij licht remmen wordt op de elektromotoren afgeremd. De bewegingsenergie van de auto wordt dan omgezet in elektrische energie om de hybride-accu mee op te laden. Het bestuurdersdisplay geeft aan dat de accu wordt opgeladen tijdens het afremmen op de elektromotor.

PS-1926-ALL hybrid-Hybrid meter charging change values
Het bestuurdersdisplay geeft aan dat er bij het afremmen op de elektromotor oplading plaatsvindt.

De terugwinning vindt plaats bij snelheden tussen 150–5 km/h (93–3 mph). Bij krachtig remmen en bij snelheden buiten het gespecificeerde interval wordt ook het hydraulische remsysteem ingeschakeld. Op het bestuurdersdisplay wordt dit aangegeven met de wijzer onder in het rode veld.

Symbolen op het bestuurdersdisplay

SymboolBetekenis
PS-1926-Brake warning symbol
Controleer het remvloeistofpeil. Vul remvloeistof bij als het peil te laag ligt en controleer tevens de oorzaak van het remvloeistofverlies.
PS-1926-Brake warning symbol
Pedaalsensor defect.
PS-1926-ABS warning symbol

Brand tijdens het starten van de motor 2 seconden continu: Automatische functietest.

Brandt langer dan 2 seconden continu. ABS vertoont een storing. Het standaardremsysteem van de auto werkt dan nog wel, zij het zonder ABS-regeling.

PS-1926-Brake pedal symbol driver display
Als de melding Rempedaal Eigenschappen veranderd Service vereist verschijnt, is de "Brake-by-wire" defect. U moet harder op het pedaal trappen voor de remwerking.

 Waarschuwing

Als het waarschuwingslampje voor storingen in het remsysteem en het ABS tegelijkertijd branden, is er mogelijk een fout opgetreden in het remsysteem.

  • Als het peil in het remvloeistofreservoir in dat geval normaal is – neem contact op met Polestar Customer Support.
  • Als de remvloeistof onder het MIN-niveau in het remvloeistofreservoir ligt, mag u pas verder rijden als de remvloeistof is bijgevuld. De oorzaak van het remvloeistofverlies moet worden gecontroleerd.
  1. 1 Anti-lock Braking System