• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Instellingen voor stembediening

Hier kiest u de instellingen voor de stembediening.
InstellingenSysteemStembediening
U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het volgende:
  • Stemcommando herhalen
  • Geslacht
  • Spreeksnelheid

Audio-instellingen

Kies audio-instellingen onder:

InstellingenGeluidSysteemvolumesStembediening

Taalinstellingen

Stembediening is niet voor alle talen mogelijk. De beschikbare talen voor stembediening zijn in de talenlijst aangegeven met een pictogram, PS-1926-Voice control button.

Een eventuele taalwijziging geldt ook voor de menu-, display- en hulpteksten.

InstellingenSysteemSysteemtalen en -eenhedenSysteemtaal