Yhdessä ilmastotoimiin: Pathway Report

Autoteollisuuden kehitys nykyhetkestä vuoteen 2030 on avainasemassa pyrittäessä pysymään 1,5 asteen lämpenemisrajan sisällä. Nykyinen tie ei kuitenkaan vie meitä sinne, minne meidän on mentävä. Palataksemme takaisin oikealle tielle tarvitsemme selkeät suuntaviivat. Toisin sanoen tiekartan. Siksi laadimme yhdessä Rivianin ja Kearneyn kanssa Pathway Report -raportin.

Close-up of the Pathway report showing text on a yellow paper.

Pysyäksemme ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen mukaisessa 1,5 asteen tavoitteessa meidän on onnistuttava vähentämään päästöjä merkittävästi tämän vuosikymmenen aikana. Nykykurssilla toimialamme on kuitenkin ylittämässä oman osuutensa maailmanlaajuisista hiilipäästöistä vähintään 75 prosentilla.Voimme kuitenkin vielä muuttaa tätä kehityssuuntaa analysoimalla sen ja tekemällä tarvittavat muutokset. Ja niin me olemme tehneet. Yhdessä amerikkalaisen sähköautojen valmistajan Rivianin ja liikkeenjohdon konsulttiyrityksen Kearneyn kanssa olemme laatineet autonvalmistajille tiekartan kohti kestävämpää autonvalmistusta.Raportissa keskitytään välittömiin toimenpiteisiin, jotka on toteutettava kuluvan vuosikymmenen aikana. Siinä on yksilöity kolme keskeistä asiaa, jotka toimialamme tulee toteuttaa, ja konkreettisia lähitulevaisuuden ilmastotoimia kunkin painopistealueen osalta, ja siinä todetaan selkeästi, mitkä niistä voidaan aloittaa jo tänään.Raportin ensimmäisenä kohtana korostetaan tarvetta nopeuttaa siirtymistä sähköautoihin. Jotta fossiilisia polttoaineita käyttävät autot voidaan korvata sähköautoilla, niiden myynnille on asetettava kiinteät lopetuspäivät, ja sen sijaan on investoitava sähköautojen tuotantoon. Toiseksi raportissa korostetaan, että täyden potentiaalin saavuttamiseksi sähköautot on ladattava uusiutuvalla energialla.Sähköautoihin siirtyminen on hyvä lähtökohta tiellä kohti kestävää liikkuvuutta. Kun siirrymme maailmanlaajuisesti fossiilisia polttoaineita käyttävistä autoista vihreällä energialla toimiviin sähköautoihin, painopisteen on kuitenkin siirryttävä pakokaasupäästöistä valmistukseen. Kolmas painopistealue on siis toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, ja tätä voidaan vauhdittaa, jos yritykset yhdessä asettavat toimittajille vaatimuksia. Tämä on erityisen tärkeää energiaintensiivisten materiaalien ja osien, kuten akkujen, teräksen ja alumiinin, osalta.Raportin tärkein anti on kollektiivisen toiminnan merkitys. Yhteistyö on tärkein edellytys sille, että toimialamme voi edetä pidemmälle ja nopeammin. Loppujen lopuksi yhteiset ongelmat vaativat yhteisiä ratkaisuja."Autonvalmistajat saattavat kulkea eri polkuja brändin, muotoilun ja liiketoimintastrategian suhteen, ja jotkut eivät edes myönnä, että tie tulevaisuuteen on sähköinen. Minä uskon, että se on. Uskon myös, että ilmastokriisi on yhteinen asiamme, ja meidän on katsottava pakoputkipäästöjä pidemmälle", sanoo Polestarin kestävän kehityksen johtaja Fredrika Klarén. "Tämä raportti tekee selväksi, että on tärkeää toimia nyt ja yhdessä. Toimimatta jättäminen tulee selvästi kalliiksi, mutta samalla tilanne tarjoaa taloudellisia mahdollisuuksia innovoijille, jotka löytävät uusia vastauksia kohtaamiimme haasteisiin."Kurssin muuttaminen ei ole helppoa. Se vaatii sitoutumista ja toisinaan työntämistä oikeaan suuntaan. Pathway Report -raportti helpottaa oikealle tielle lähtemistä ja kurssin säilyttämistä.

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä.

Tähän liittyviä aiheita

Polestar 3 under modern structure

Suuri auto, pienempi jalanjälki - miksi Polestar 3 muuttaa käsitystämme SUV-malleista

Ei ole mikään yllätys, että SUV:t ovat yleistyneet kaikkialla. Monipuolinen ja käytännöllinen Sports Utility Vehicle on yksi maailman myydyimmistä automalleista, ja siinä on paljon hyviä ominaisuuksia. Lasten kuljettamiseen jalkapalloharjoituksiin ja kallioisten maastoreittien kiipeämiseen Keski-Aasiassa tarvitaan suuria, käytännöllisiä ja turvallisia ajoneuvoja. Niiden suosiolla on kuitenkin hintansa. Maailman suosikkiauto sattuu nimittäin olemaan yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista.