*Piip* raportti

Yhteenveto vuoden 2022 kestävän kehityksen raportistamme, käyttämättä käsitettä kestävä kehitys.

Sustainability stats in yellow written in three grey boxes

Se on viimein saapunut. Raporttien raportti. Yli kuusikymmentä sivua kaavioita, prosenttilukuja, virstanpylväitä ja kattavuuden määritelmiä. Tarkoitamme tietenkin raporttia, jossa kerromme… pyrkimyksistämme toimia oikein planeettamme hyväksi, ja niiden hyväksi, joiden kanssa jaamme sen.Polestarin pyrkimykset luoda vakaa tulevaisuus planeetallemme keskittyvät neljään painopistealueeseen: ilmastoneutraalius, kiertotalous, läpinäkyvyys ja osallisuus.

IlmastoneutraaliusPolestarin tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius koko arvoketjussa vuoteen 2040 mennessä - ei mikään pieni tavoite. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi meillä on useita lisätavoitteita, jotka on saavutettava matkan varrella. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen myytyä autoa kohti ja aidosti ilmastoneutraalin auton tuottaminen vuoteen 2030 mennessä. Onnistuaksemme meidän on keksittävä, miten voimme käyttää vähemmän hiilipäästöjä aiheuttavia materiaaleja, ja etsittävä lisää uusiutuvia energialähteitä käytettäväksi tuotannossamme. Meidän on myös jatkettava kierrätystä uudelleenvalmistamalla osia ja käyttämällä niitä uudelleen autoissamme. Jokaisen mallimme päivityksen yhteydessä ryhdymme konkreettisiin toimenpiteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tuloksena ei ole pelkkiä kasvojenkohotuksia.Polestar 0 -projekti on ilmastoneutraaliutta koskevien pyrkimystemme merkittävin ilmentymä. Kunnianhimoinen tavoitteemme on luoda aidosti ilmastoneutraali tuotantoauto vuoteen 2030 mennessä. Tämä voidaan saavuttaa vain poistamalla kaikki päästöt toimitusketjusta, valmistusprosesseista ja autojemme elinkaaren loppupäästä. Aiomme poistaa päästöt koko toimitusketjusta turvautumatta kompensointitoimenpiteisiin, kuten puiden istuttamiseen.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

KiertotalousKiertotalouteen perustuvat autot ovat avain autoteollisuuden hiilidioksidipäästöttömään tulevaisuuteen. Autojen on vastattava lisääntyviin liikkumistarpeisiin ja vähennettävä samalla luonnonvarojen kulutusta. Toisin sanoen niissä on käytettävä vähemmän ensiömateriaalia ja sen sijaan jo tuotettuja materiaaleja. Kysymys kuuluukin, miten tämä saavutetaan. Tavoitteenamme on vähentää muiden kuin kierrätysmateriaalien käyttö mahdollisimman lähelle nollaa.Tämä voidaan saavuttaa vain palaamalla lähtöpisteeseen: suunnitteluun. Tavallisesti suunnitteluvaiheessa keskitytään toiminnallisuuteen, laatuun, kustannuksiin ja ajokokemukseen. Perinteisesti nämä näkökohdat ovat olleet tärkeämpiä kuin kiertotalous. Meidän on luotava uusi suunnitteluprosessi, jossa kiertotalous on keskeisellä sijalla, ja kehitettävä tuotteita, joiden materiaaleja voidaan käyttää toistuvasti uudelleen. Otetaan esimerkiksi alumiini. Kaikissa autoissa on eri alumiinilaatuja, mutta kierrätyslaitokset eivät erota niitä toisistaan, vaan kierrättävät ne yhtenä materiaalina. Näin syntyy alumiinia, joka ei enää sovellu korkealuokkaisia materiaaleja edellyttäviin sovelluksiin, sillä suurin osa siitä kierrätetään heikompilaatuisiksi metalleiksi.Polestarin sähköinen roadster-konsepti esittelee uudenlaisen ratkaisun alumiinin käytölle. Kaikki alumiini merkitään, jotta kierrättäjät voivat erottaa eri alumiinilaadut toisistaan ja kierrättää ne erikseen. Tämä mahdollistaa suljetun materiaalikierron, jossa eri alumiinilaadut säilyttävät alkuperäisen laatunsa kierrätyksessä.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

LäpinäkyvyysKaikki edellä mainitut asiat riippuvat kyvystämme toimia läpinäkyvästi. Läpinäkyvyys luo luottamusta ja osoittaa, että olemme sitoutuneet kehitystyöhön ja otamme siitä vastuun. Siksi aiomme jatkossakin kertoa avoimesti sähköautojemme koko elinkaaren todellisista ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevista vaikutuksista valmistuksesta aina käyttöiän päättymiseen asti. Yksi suurimmista kohtaamistamme ongelmista liittyy toimitusketjuun. Tarkemmin sanottuna mineraalien louhintaan ja jalostukseen. Vaaralliset työolot, lapsi- ja pakkotyövoiman käyttö sekä alkuperäiskansojen hyväksikäyttö ovat valitettavasti todellisuutta mineraalien hankintaa koskevassa liiketoiminnassa. Tiedostamme nämä riskit ja työskentelemme luotettavien organisaatioiden kanssa poistaaksemme ne toimitusketjustamme.Materiaalien jäljitettävyys on yksi tärkeimmistä keinoistamme lisätä läpinäkyvyyttä. Tavoitteenamme on hankkia tantaalia, tinaa, volframia ja kultaa (ns. konfliktimineraaleja) sisältäviä komponentteja vain sellaisista toimitusketjuista, joissa käytetään kolmannen osapuolen varmentamia konfliktivapaita sulattoja ja jalostajia.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

OsallisuusMonimuotoisuus, edustus ja tasa-arvo ovat pilarit, jotka tukevat visiotamme osallisuudesta. Uskomme, että osallisuuden edistämisellä on monia myönteisiä vaikutuksia. Oli kyse sitten innovoinnin lisäämisestä yrityksessämme tai parempien suhteiden luomisesta ihmisten ja yhteisöjen välille, osallisuus on keskeistä.Olemme sitoutuneet eettisiin liiketoimintakäytäntöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä osallistavan työpaikan ja asiakaskokemuksen luomiseen. Työntekijöidemme osalta ensisijainen tavoitteemme on varmistaa sukupuolten tasa-arvo rekrytoinnissa. Vaikka naispuolisten työntekijöiden osuus Polestarilla ylittääkin alan yleisen tason, olemme vakuuttuneita siitä, että sukupuolten välisen tasapainon parantaminen tekee meistä paremman yrityksen.Myös asiakaskokemus on osallisuusstrategiassamme etusijalla. Pyrimme edistämään osallistavaa kulttuuria organisaatiossamme ja poistamaan kaikki tekijät, jotka saattavat estää erilaisia asiakasryhmiä olemasta vuorovaikutuksessa tuotteidemme tai palveluidemme kanssa.Työskentelemme jatkossakin kohti tulevaisuutta koskevaa visiotamme keskittymällä ilmastoneutraaliuteen, kiertotalouteen, läpinäkyvyyteen ja osallisuuteen. Jos haluat tietää enemmän ja perehtyä yksityiskohtiin, voit lukea koko raportin täältä.

Tähän liittyviä aiheita

Polestar 3 under modern structure

Suuri auto, pienempi jalanjälki - miksi Polestar 3 muuttaa käsitystämme SUV-malleista

Ei ole mikään yllätys, että SUV:t ovat yleistyneet kaikkialla. Monipuolinen ja käytännöllinen Sports Utility Vehicle on yksi maailman myydyimmistä automalleista, ja siinä on paljon hyviä ominaisuuksia. Lasten kuljettamiseen jalkapalloharjoituksiin ja kallioisten maastoreittien kiipeämiseen Keski-Aasiassa tarvitaan suuria, käytännöllisiä ja turvallisia ajoneuvoja. Niiden suosiolla on kuitenkin hintansa. Maailman suosikkiauto sattuu nimittäin olemaan yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista.