Tähtäimessä nettonolla

Vielä jokin aika sitten ilmastoneutraaliuden saavuttaminen tuntui yhtä saavutettavalta tavoitteelta kuin matka Venukseen. Sittemmin siitä on tullut mahdollinen mutta haastava tavoite, joka on äärimmäisen tärkeä yrityksille ja hallituksille ympäri maailmaa. Matkalla siihen on kuitenkin edelleen esteitä.

A curved panelled wall with a cloudy sky.
Tämä on tilaisuutemme edistää sähköistä vallankumousta, ja siinä meidän tulee noudattaa läpinäkyvyyttä.
Fredrika Klarén

Kutsuimme kolme johtavaa ajattelijaa keskustelemaan (virtuaalisesti) kanssamme siitä, mitä ilmastoneutraalius itse asiassa tarkoittaa ja miten saavutamme sen. Keskiviikkona 10. helmikuuta järjestimme yhdessä Tortoise Media -uutissivuston kanssa digitaalisen live-keskustelutapahtuman nimeltään "Net Zero: puheista tekoihin – mikä todella tepsii?".

Osallistujat olivat Polestarin kestävän kehityksen päällikkö Fredrika Klarén, ilmaston ja puhtaan teknologian johtava asiantuntija Diana Fox Carney ja yksi Exponential Roadmap Initiativen perustajista, Johan Falk.

Yleisössä oli toimittajia, muiden sidosryhmien edustajia sekä aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Tapahtuman aikana yleisö pystyi esittämään kysymyksiä ja pohtimaan syvällisemmin ajatuksia ilmastotoimiin ryhtymisestä, mikä teki heidän kokemuksestaan interaktiivisemman.

Tilaisuuden vetäjä Giles Whittell antoi keskustelun pohjustamiseksi kaikkien puhujien kertoa ajatuksiaan ilmastoneutraaliudesta.

"Ilmastoneutraalius on saavutettu, kun yritysten toiminnalla ei ole negatiivisia vaikutuksia ilmastoon. Ilmastoneutraalissa tulevaisuudessa kiertotaloutta hyödynnetään täysimääräisesti", Klarén sanoi.

Tämän jälkeen keskustelijat siirtyivät keskustelemaan siitä, keskittyvätkö yritykset liikaa niin sanottuun kompensointiin ja liioittelevatko ne vihreitä saavutuksiaan jatkaen samalla hiili-intensiivistä toimintaansa. Vaikka puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että kompensoinnilla on tehtävänsä matkalla kohti nettonollaa, he myös painottivat läpinäkyvyyden tarvetta. He mainitsivat vaarana olevan myös virhepesu, joka johdattelee ihmiset uskomaan, että he tekevät ilmastoa säästäviä tekoja, kun se ei itse asiassa pidä paikkaansa. Tämä estää kehittymistä eteenpäin.

"Jokaisen yrityksen tavoitteena pitäisi olla päästöjen vähentäminen. Yritykset voivat myös investoida niiden arvoketjun ulkopuolella oleviin ilmastoratkaisuihin, mutta näitä ratkaisuja ei pitäisi käyttää sekaisin. Se on suuri virhe, jota on tehty tähän mennessä paljon. Nykypäivän yritysten ei pitäisi väittää tuotteidensa olevan ilmastoneutraaleja, koska tämä ei ole linjassa tieteellisen todellisuuden kanssa", Falk sanoi.

Tämä sai Polestarin pyrkimään yhä suurempaan läpinäkyvyyteen. Polestarin tekemät LCA:t (elinkaariarvioinnit) Polestar 2:n elinkaaren hiilijalanjäljen määrittelemiseksi otettiin esille kätevänä työkaluna tuotteen ympäristövaikutusten mittaamista varten sen koko elinkaaren ajan. Ne tarjoavat myös kuluttajille mahdollisuuden tehdä informoituja päätöksiä.

"Tämä on tilaisuutemme edistää sähköistä vallankumousta, ja siinä meidän tulee noudattaa läpinäkyvyyttä. Jos aloitamme nyt viherpesun, lähdemme väärälle tielle, jolloin vaarana on asiakkaiden luottamuksen menettäminen", Klarén vahvisti.

Panelistit painottivat välittömien toimenpiteiden tarvetta ja määrittelivät toimet, joita yritysten on tehtävä auttaakseen saavuttamaan 1,5 °C:n tavoitteen.

"Olemme tilanteessa, jossa meidän on tehtävä kaikki mahdollinen kerralla. Tämä ei koske vain yrityksiä tai hallituksia tai yksilöitä, vaan kaikkea. Tarvitsemme kaikki miehet ja naiset kannelle", Carney totesi.

"Uskon, että ilmastoasioiden integroiminen syvälle yritysten strategioihin voi kääntää kehityksen kulun, ja ilmastonsuojelun etulinjassa kulkevat yritykset alkavat päihittää fossiiliseen energiaan perustuvia yrityksiä. Sähköautoissa kehitys on jo nähtävissä. Haluaisin nähdä saman kehityksen jokaisella toimialalla", Falk jatkoi.

Aidosti kestävän liiketoiminnan täytyy siksi olla eettistä ja lahjomatonta ja koko toimitusketjun täytyy noudattaa kaikkia lakeja ja määräyksiä. Tästä syystä Polestarin strategiaan kuuluvat keskeisenä osana kumppanuudet tiukkoja ympäristöstandardeja noudattavien toimittajien kanssa. 

Fredrika Klarén päätti tilaisuuden toteamalla, että meidän kaikkien on ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin edistääksemme siirtymistä kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta.

Ensinnäkin asiakkaita on tuettava ja heitä on rohkaistava käyttämään ostovoimaansa muutoksen aikaansaamiseksi. Toisekseen yritysjohtajien on tartuttava tähän tilaisuuteen muuttaa asioita perustavalla tavalla. Johtajien täytyy olla 100-prosenttisesti mukana tässä, muuten se ei onnistu. Ja lopuksi: työntekijöiden on luotava kulttuuri, jossa jokainen voi puhua vapaasti ja kyseenalaistaa salamyhkäisyyden.

Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi kuluttajien, yritysten ja hallitusten täytyy ryhtyä rohkeasti toimiin. Tavoitella kuuta taivaalta. Siinäpä sopiva tavoite kirkkaana loistavalle tähdellemme.

Tähän liittyviä aiheita

Peruutuskilpailu entisen rallimestarin kanssa Polestar 4:llä

Kaksi kuljettajaa. Yksi jäinen rata. Polestar 4. Ja kisa, peruuttaen.