Kestävän kehityksen raportti 2021

Vastuun kantaminen on avainasemassa. Taistellaksemme lisääntyvää viherpesua, vihreää hiljaisuutta ja kaikkia muita kestävän kehityksen avoimuuden puutetta kuvaavia muotisanoja vastaan, meidän on pidettävä toisiamme vastuullisina. Onnistumiset ja epäonnistumiset on kerrottava. On kysyttävä kysymyksiä ja vaadittava vastauksia. Tarvitsemme dataa siitä, mitä olemme tekemässä ja mitä meillä on vielä tekemättä. Ja vaatiessamme näitä asioita muilta, emme voi unohtaa itseämme.

Se on tiedonlähde kaikille, jotka todella haluavat tietää, miten yritys toimii kestävän kehityksen alalla.
Fredrika Klarén

Sitä varten olemme julkaiseet kestävän kehityksen raporttimme.

Raporttimme on enemmän kuin pelkkä lista aloitteista ja se julkaistiin osana vuosikertomustamme.  Se käsittelee vastuullisuuden eri tieteenaloja, toimia niiden alla, niiden edistymistä sekä toimia jotka on vielä tekemättä.

Raportissa kuvataan aloitteitamme, kuten Polestar 0 -projektia, yhteistyöExponential Roadmap Initiative -aloitteessa, osallistumistaCOP26:een, tuotteiden merkintä -ohjelmaamme ja elinkaariarviointiraportointiamme. Myös panoksemme Agenda 2030:een on käsitelty. Lisäksi seurataan kasvihuonekaasupäästöjä ja raportoidaan energiankulutusta tuotantolaitoksissa, kuten Chengdussa ja Taizhoussa. Ja hahmotellaan suunnittellut kumppanuudet ja tavoitteet kiertotalouden lisäämiseksi.

Raportti on perusteellinen selvitys monimutkaisista tekijöistä, jotka liittyvät auton OEM-valmistukseen. Siinä esitellään ilmastolaskelmat ja niiden suorittamiseen käytetyt menetelmät ja hahmotellaan kestävän kehityksen asialistamme. Myös toimemme kestävän kehityksen neljän pilarin (ilmastoneutraalius, kiertotalous, läpinäkyvyys ja osallistaminen) ympäriltä on eritelty. Eikä mitään jätetä pois, hämärretä tai muuteta millään tavalla.

“Kestävän kehityksen raporttia ei tule piilottaa analyytikoilta tai kestävän kehityksen harrastajilta,” sanoo Polestarin kestävän kehityksen johtaja Fredrika Klarén. ”Se on tiedonlähde kaikille, jotka todella haluavat tietää, miten yritys toimii kestävän kehityksen alalla.”

Vastuun kantaminen on ratkaisevan tärkeää kestävälle kehitykselle. Kestävän kehityksen raportti on avainasemassa, kun haluamme pitää itseämme vastuullisena. Ja vaikka raporttimme ei ole ainoa, odotamme innolla päiviä, kun niitä on enemmän.

Tähän liittyviä aiheita

Polestar 3 under modern structure

Suuri auto, pienempi jalanjälki - miksi Polestar 3 muuttaa käsitystämme SUV-malleista

Ei ole mikään yllätys, että SUV:t ovat yleistyneet kaikkialla. Monipuolinen ja käytännöllinen Sports Utility Vehicle on yksi maailman myydyimmistä automalleista, ja siinä on paljon hyviä ominaisuuksia. Lasten kuljettamiseen jalkapalloharjoituksiin ja kallioisten maastoreittien kiipeämiseen Keski-Aasiassa tarvitaan suuria, käytännöllisiä ja turvallisia ajoneuvoja. Niiden suosiolla on kuitenkin hintansa. Maailman suosikkiauto sattuu nimittäin olemaan yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista.