Samalla aaltopituudella: GANNI

Polestar ja tanskalainen muotibrändi GANNI ovat molemmat sitoutuneet rikkomaan perinteitä, ja siksi teimme yhteistyötä Kööpenhaminan muotiviikoilla. Puhuimme GANNIn perustajan Nicolaj Reffstrupin kanssa moraalisista velvoitteista, innovatiivisista vähähiilisistä ratkaisuista ja sen myöntämisestä, että toimintamme ei ole vielä riittävän kestävää.

GANNI Founder Nicolaj Reffstrup at Copenhagen Fashion Week

Miten GANNI sai alkunsa? 

Otimme GANNIn hoitaaksemme vuonna 2009 hyvältä ystävältämme, joka pyöritti taidegalleriaa ja perusti sen alun perin vuonna 2000 sivutoimisena kashmirneuleyrityksenä. Se oli silloin pikemminkin harrastusprojekti, ja rehellisesti sanottuna päädyin siihen mukaan aika sattumalta. Ainoa ennakkoehtoni oli, että loisimme kansainvälisen Kööpenhaminassa toimivan brändin. 

Kerro minulle brändinne peruslähtökohdista. 

GANNI on pikemminkin ajattelutapa kuin tietty tyylisuuntaus. Se on täynnä kontrasteja ja persoonallisuutta. Kyse on aina ollut siitä, että nainen pukeutuu brändiin eikä päinvastoin. Meidän mielletään usein edustavan älykästä luksusta, koska toimimme nykymuodin kentällä tarjoamalla laadukkaita tuotteita kohtuulliseen hintaan. Tämä toimintatapa juontaa juurensa kööpenhaminalaisesta perinnöstämme, ja siihen yhdistyy teknologiaa ja vastuullisuutta korostava lähestymistapa.

Uskot, että on moraalinen velvollisuus parantaa toimintaa joka päivä. Miten tätä ajattelutapaa toteutetaan käytännössä? 

Me emme ole koskaan määritelleet itseämme kestäväksi brändiksi, koska tiedostamme, että kulutukseen perustuva muotibrändi on luonnostaan ristiriidassa kestävän kehityksen käsitteen kanssa. Pidämme kuitenkin moraalisena velvollisuutenamme parantaa toimintaamme jokaisena päivänä, ja kutsumme GANNIssa tätä pyrkimystä vastuullisuudeksi. Todellinen haaveemme on luoda jonain päivänä ilmastoneutraali mallisto, joka ei vahingoita ympäristöä ja joka tuottaa lopulta positiivisia vaikutuksia kulutuksen kautta.

Voitko kertoa minulle "vastuullisuussuunnitelmastanne"? 

Vastuullisuussuunnitelmamme ohjaa meitä kohti 50 prosentin absoluuttista hiilidioksidipäästöjen vähentämistä vuoteen 2027 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka koskee koko yritystä, joten tarvitsemme tätä varten kokonaisvaltaisen kehyksen. Raportoimme edistymisestämme joka vuosi vuotuisessa vastuullisuusraportissamme pitääksemme itsemme tilivelvollisina.

Mikä on tällä hetkellä suurin este kestävälle innovoinnille muotiteollisuudessa?

Luomupuuvilla ei pelasta maailmaa. Tarvitsemme innovatiivisia vähähiilisiä ratkaisuja, jotta voimme saavuttaa vähennystavoitteemme. Minulla on taustaa teknologia-alalta, jossa luotetaan sisäisiin tutkimus- ja kehitystiimeihin ongelmien ratkaisemiseksi. Muotialalla meillä ei ole tällaista perinnettä, mikä tarkoittaa, että meiltä puuttuu innovatiivisia ratkaisuja hiili-intensiivisiin materiaaleihin ja tuotantoprosesseihin. Onneksi näemme, että moni asia on muuttumassa, ja markkinoille on tulossa useita innovatiivisia kangasvalmistajia. GANNI on sitoutunut investoimaan innovaatioihin "Tulevaisuuden kankaat" -aloitteellamme, jonka puitteissa olemme lanseeranneet kaikenlaista sieninahasta aina banaanijätteestä valmistettuihin tekstiileihin asti. 

Miten lisäätte tietoisuutta kiertotalouden ja läpinäkyvyyden merkityksestä asiakkaidenne keskuudessa? 

Pyrimme tekemään vastuullisuudesta kaiken toimintamme ytimen, liikkeidemme sisustuksen valinnasta aina brändiyhteistyöhön asti. Siinä mielessä se on hyvin luonnollinen osa toimintatapojamme ja ulottuu myös viestintään. Brändeillä ja lehdistöllä on suuri velvollisuus puhua käsillä olevista asioista ja keinoista, jotta voimme yhdessä valistaa kuluttajia tekemään parempia valintoja. Meillä on Instagramissa oma vastuullisuuskeskus Ganni.lab, jossa jaamme kaikki tiedot niille, jotka haluavat tietää koko tarinan.

Mikä on tällä hetkellä haastavinta avoimuuden saavuttamisessa muotiteollisuudessa? Entä mitä mahdollisuuksia avoimuuden lisääminen on tuonut mukanaan? 

Muotialan toimitusketjut ovat valtavan monimutkaisia, ja niissä on jopa kymmenen toimittajaa tuotetta kohti. Meidän on saavutettava jäljitettävyys, jotta voimme saada aikaan todellista muutosta alallamme. Tämä vaatii paljon työtä, meillä on tällä hetkellä kuusihenkinen vastuullisuustiimi, joka keskittyy yritysten yhteiskuntavastuuseen ja läpinäkyvyyteen, ja yhden tiimin jäsenen ainoa tehtävä on jäljitettävyystyö. Brändien on oltava valmiita tekemään tällaisia investointeja. GANNIlla valitsemme tasojen 1 ja 2 tavarantoimittajamme Open Supplier Hubin avulla edistääksemme yhteistyötä ja avoimuutta toimialallamme.

Miksi haluat tehdä yhteistyötä Polestarin kaltaisen brändin kanssa?  

Polestar on aina kiinnostanut minua, koska tavoitteenanne on luoda ensimmäinen aidosti ilmastoneutraali auto vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa hyvin pitkälti visiotamme luoda muotimallisto, joka ei vahingoita ympäristöä. Annan tunnustusta kaikille yrityksille, niin pienille kuin suurillekin, jotka pyrkivät tosissaan ottamaan vastuuta. Tilanne on niin vakava, että meidän on vain ryhdyttävä toimeen ja tehtävä jotain paremmin joka päivä. Minusta on hienoa nähdä samanmielisten brändien edistävän muutosta eri toimialoilla.  

Tähän liittyviä aiheita

Modelling Pangaia clothes in industrial area.

Pangaia ja Polestar: Sitoutuminen ja yhteistyö

PANGAIA on materiaalitutkimusyritys, joka luo ongelmia ratkaisevia innovaatioita ensiluokkaisten lifestyle-tuotteiden avulla. Yrityksen missio on muuttaa muotimaailmaa sekä inspiroida ja edistää positiivista muutosta.