Journal 1

Polestarin päämääränä on määritellä asiat uudelleen. Meille suorituskyky on muutakin kuin vain suoraviivaista kiihtymistä nollasta sataan. Lisäksi olemme kehittäneet uudenlaisen jälleenmyyntikokemuksen luomalla Space-tiloja, joissa asiakkaita palvelevat myyntiluvuista riippumattomat tuoteasiantuntijat.

Isaksson-171211-NIK_4381_preview.jpg
Ruotsiksi Pohjantähti eli Polaris on nimeltään Polstjärnan, jonka suora englanninkielinen käännös on "Pole Star".

Matka omaan identiteettiin

Polestar on yritys, jonka työntekijöiden intohimona on hioa jokainen yksityiskohta huippuunsa. Kaiken tekemisemme määrittelee itse tuote. Tämä sama asenne ilmenee kaikilla osa-alueilla, olipa kyse sitten alustakomponenteista, hiilikuituratkaisuista tai tekstin ulkoasusta. Polestarin visuaalinen brändi-identiteetti on tulosta tästä intohimosta. Se on luotu samalla tavalla ja samalla tinkimättömällä keskittymisellä yksityiskohtiin kuin kaikki Polestar-tuotteet. Pelkkä pintapuolinen visuaalinen kokonaisuus ei olisi ilmentänyt tätä perfektionistista lähestymistapaa riittävän aidosti. Tässä Journalissa kuvataan, miten ja miksi identiteettimme syntyi.


Polestar lähtökohtana oli irtautua autoalan totutuista toimintatavoista. Brändi pyrkii tutkimaan uusia ideoita ja teknologioita, rikkomaan rajoja ja johtamaan Volvo Car Groupia eteenpäin sekä teknologisten innovaatioiden että digitaalisten asiakaskokemusten ja viestinnän alueilla.

"Volvo-perheeseen kuuluminen antaa meille valtavasti itseluottamusta, sillä tiedämme, että meillä on käytössämme tarvittavat tuotanto- ja laatuprosessit mahtavien ideoittemme toteuttamista varten. Automaailma on muuttumassa. Toimivat yhteydet ulkomaailmaan ovat nykyään perustarve. Autojen yhteiskäyttö ja uudenlaiset omistusmuodot ovat yleistymässä. Olemme valmiina kohtaamaan tämän kaiken. Johdamme joukkoa. Polestar on johtotähti", Polestarin toimitusjohtaja Thomas Ingenlath sanoo. 

Volvon johtotähtenä oleminen on todellinen haaste. Polestar voi kuitenkin brändinä myös vedota erilaisiin asiakkaisiin kuin Volvo, ja se on päättänyt ottaa oman paikkansa autoalalla.

Nimi

Pohjantähti on opastanut matkaajia pohjoisella pallonpuoliskolla aikojen alusta asti. Siten se on osuva vertauskuva yritykselle, joka tulee toimimaan Volvo Car Groupin edelläkävijänä, johtotähtenä. Polestar-nimellä on itsessään tietty merkitys: ruotsiksi Pohjantähti eli Polaris on nimeltään Polstjärnan, jonka suora englanninkielinen käännös on "Pole Star".

 Polestar on ollut jo vuosien ajan tuttu nimi ihmisille, joille Volvon suorituskykyiset autot ovat tuttuja tai jotka ovat kiinnostuneita World Touring Car Championship -kilpailusta. Volvo Car Group osti Polestarin tarkoituksenaan hyödyntää sen kokemusta suorituskykyisistä autoista ja autojen suunnittelutyöstä.

 Rajoja rikkovalle Polestar-tiimille oli tärkeää kunnioittaa perintöään ja hioa yritystä samalla uusien haasteiden mukaiseksi. "Pole Position" -vertauskuva on edelleen Polestarin ajattelutavan ytimessä. Se edustaa sekä perintöämme että pyrkimystä rikkoa rajoja puhdaslinjaisilla, edistyksellisillä ja suorituskykyisillä autoillamme.

Identiteetti

Jatkuva kehittyminen ja edistyksellinen ajattelutapamme ovat määritelleet tinkimättömän kunnianhimoiset tavoitteemme. Kaiken viestintämme tavoitteena on ollut korostaa teknologisia edistysaskeleita ja antaa tuotteidemme puhua puolestaan perinteisen markkinoinnin sijasta. Joistakin tämä lähestymistapa voi tuntua hieman valikoivalta, mutta se on selkein mahdollinen tapa nostaa tuote aidosti korokkeelle.

Kaikkien Polestar-tuotteiden taustalla vaikuttavia yhteisiä suunnitteluperiaatteita edustavat kolme pääelementtiä: puhdaslinjaisuus, edistyksellisyys ja suorituskyky – kaikki perustuvat siihen, mitä brändi on suunniteltu tarjoamaan. 

Puhdaslinjaisuus; minimalistinen suunnittelu. Edistyksellisyys; tieteelliset innovaatiot. Suorituskyky; tinkimätön ja atleettinen. 

Tekstin ulkoasu ja värimaailma kuvastavat puhdasta minimalismia. Edistyksellinen ja tieteeseen perustuva näkemys ilmenee asenteessa kaikkea tekemistä kohtaan aina arkkitehtuurista tähtisymbolin viimeistelyyn asti.

Tinkimätön suorituskyky ei liity vain autojen ajettavuuteen, vaan se näkyy myös keskittymisessä yksityiskohtiin sekä määrätietoisuudessa tuottaa jatkuvasti jotain uutta ja parempaa.

Näihin periaatteisiin tukeutuen Polestar-tiimi löysi inspiraatiota ja ideoita aivan muilta liiketoiminta-alueilta kuin perinteisestä autoteollisuudesta. Se tunnisti epätavanomaisia elementtejä, joiden avulla onnistuttiin löytämään oikea tasapaino ja luomaan erittäin hyödyllinen työkaluvalikoima.

Visuaalinen identiteetti ulottuu Polestar-universumin jokaiseen kolkkaan. Itse autoihin on lisätty sekä symboli että tekstimerkintä. Tapahtumia, messuosastoja ja toimistoja koskevat samat periaatteet. Samoin kirjepaperia, kuvakieltä ja auton suunnittelua verkossa. Saman tekstin ulkoasun ja värimaailman voi havaita missä tahansa aina WC-kylteistä käyntikortteihin asti. Yhdenmukaisesta visuaalisesta linjasta on tullut yhtä selkeä osa identiteettiä kuin visuaalisista elementeistä itsestään.

Black dots and the Polestar logo on a white background.
Olemme säilyttäneet yläpintojen hienoisen taitoksen, joka antaa merkille teknisen ja ainutlaatuisen ulkoasun aikana, jona yritysten symboleista tehdään yleisesti ottaen yhä litteämpiä ja pyöristetympiä.

Symboli

Vanhaa Polestar-symbolia on näkynyt Volvo-autoissa jo vuosien ajan. Symbolin alustana oli kirkkaan sininen muovineliö, jota Volvojen omistajat esittelivät ylpeinä naapureilleen merkkinä ainutlaatuisen ja suorituskykyisen Volvon omistamisesta. Väri oli kuitenkin tämän yhdistelmän erottuvin elementti. Siksi tähtisymboli oli vapautettava sinisestä neliöstään Polestarin uutta ulkoasua hahmoteltaessa.

Tähden käsittely ylväänä ja itsenäisenä objektina mahdollistaisi sen hyvännäköisen sijoittamisen autoihin. Itse symboli oli kuitenkin päivitettävä tarpeeksi voimakkaaksi. Sen haluttiin toimivan ainutlaatuisena signeerauksena, joka ei vaadi selityksiä. Sen täytyi olla puhdaslinjainen ja minimalistinen mutta kuitenkin vaikuttava.

Tähtisymboleita ja -logoja on käytössä jo lukemattomia, eikä tähti ole ainutlaatuinen kuvio autoteollisuudessakaan. Polestar-tiimi tiesi tämän ja päätti uudenaikaistaa tämän klassisen kuvion antaen Polestarin asenteen johtaa ajattelua autoteollisuuden perinteisen ajattelutavan sijasta.

Tähdestä karsittiin pois elementtejä, kunnes jäljellä oli vain kaksi siipeä. Ne sijaitsevat vinosti toisiinsa nähden, ja muodon viimeistelee niiden väliin jäävä tila. Hienoinen pystysuuntainen kallistus lisää jännitystä rikkomatta yhteyttä. Kummankin osan yläpinnalla on vinottainen taitos. Autossa kolmiulotteisen tähden hieman kulmittain asetetut pinnat kohtaavat tähteä korostavia kontrastipintoja. Tähti on selkeä ja kaunis, kuin jalokivi, eikä siinä käytetä ollenkaan kromia.

Viestintää varten kehitetyssä versiossa tähdellä on sama muoto ja samat mittasuhteet. Olemme säilyttäneet yläpintojen hienoisen taitoksen, joka tekee tähden ulkoasusta teknisen ja ainutlaatuisen aikana, jona yritysten symboleista tehdään yleisesti ottaen yhä litteämpiä ja pyöristetympiä.

Alla olevassa videossa näkyy esimerkkejä erilaisista symbolin kehitysprosessin aikana syntyneistä ehdotelmista.

Typografia

Polestar-bränditiimi halusi valita vain yhden kirjasinlajin kaikkia kanavia varten luodakseen selkeän ja yhdenmukaisen identiteetin. Kirjasinlajin tuli olla ainutlaatuinen mutta myös ajaton, jotta sitä voitaisiin käyttää uusissa käyttötarkoituksissa vuodesta toiseen. Tavoitteena ei ollut varsinaisesti haastaa autoteollisuuden perinteitä, vaan tiimi päätti etsiä kategorialtaan neutraalin kirjasinlajin, joka soveltuisi käytettäväksi myös muilla alueilla kuin autoteollisuudessa.

Helpoin tapa edetä olisi ollut ohittaa koko ulkoasuongelma ja käyttää Helvetica-kirjasinlajia, joka on niin yleisesti käytössä ja niin joustava, että se sopisi käytettäväksi useimmissa tapauksissa. Kehitystyön alkuvaiheissa sitä käytettiinkin, mutta se osoittautui liian yleismalliseksi. Meidän oli löydettävä teksteille puhdaslinjaisempi ja uudenaikaisempi ulkoasu.

Valintamme osui Unica77-kirjasinlajiin, joka otettiin käyttöön tuotteissa, rakennuksissa, kirjepaperissa ja viestinnässä. Näin siitä tuli hyvin tärkeä mutta hienovarainen osa identiteettiä. Jopa yrityksen nimi, Polestar-sanamerkki, on kirjoitettu Unica77-kirjasinlajilla.

"Se on selkeä ja puhdaslinjainen kirjasinlaji, joka auttaa pitämään asiat mahdollisimman yksinkertaisina. Yleensä yksinkertaisten asioiden luominen on paljon monimutkaisempaa, mutta löydettyämme Unica 77:n havaitsimme sen täyttävän Polestarin kaikki tarpeet. Uutta omaa kirjasinlajia ei tarvinnut luoda, koska täydellinen vaihtoehto oli jo saatavana", kertoo brändi-identiteetin parissa työskentelevän yhteistyökumppanimme Stockholm Design Labin toimitusjohtaja ja perustaja Björn Kusoffsky.

Kirjasinlajin käyttötapa on yhtä tärkeä kuin itse kirjasinlaji. Polestarin tekstien tyypillinen ulkoasu koostuu vain yhdestä kirjasinkoosta ja -paksuudesta. Tämä minimalistinen ja äärimmäisen johdonmukainen ulkoasu voimistaa vaikutelmaa brändistä, joka on sekä edistyksellinen että esteettisesti kunnianhimoinen.

Lue lisää Haas Unica -kirjasinlajin historiasta.

Black, white, and grey squares with different colour codes written on them.

Värit

Polestarin mustavalkoinen väripaletti on minimalistinen pohja, jolle voidaan lisätä korostevärejä tuomaan eloisuutta ja energisyyttä. Tämä digitaalinen ja atleettinen lisä tekee muutoin ehkä yksitoikkoisesta värimaailmasta erottuvan ja voimakkaan.

Perusväri on Polestarin valkoinen, jota käytetään runsain mitoin joka puolella sen puhtaan, selkeän ja kirkkaan vaikutelman takia. Se on myös hyvin käytännöllinen väri, jonka ansiosta pienet yksityiskohdat erottuvat täydellisesti. Polestarin musta on puolestaan äärimmäisen elegantti ja tyylikäs väri. Valkoinen ja musta väri yhdessä saavat aikaan ajattoman pelkistetyn vaikutelman ja viittaavat hienovaraisesti Polestarin kosmiseen alkuperään.

Polestarin harmaasävyasteikkoa käytetään lisäväreinä, ja se sisältää kaikki sävyt valkoisen ja mustan väliltä. Polestarin korostevärit erottuvat, mutta vain tarvittaessa. Yleisesti ottaen väripaletti on hyvin hillitty eikä brändille ole osoitettu mitään tiettyä väriä, mikä pätee kaikkiin muihinkin Polestar-brändin työkaluvalikoimassa oleviin elementteihin.

Suunnittelijat halusivat myös korostaa materiaaleissa ja verkossa käytettävien värien välistä eroa. Kulta on paras esimerkki väristä, jota voidaan käyttää vain fyysisessä materiaalissa, koska sitä voidaan pigmentoida ja se voidaan määrittää sävyksi.

Kaikkia korostevärejä käytetään siten, että ne eivät vie koskaan liikaa huomiota kuvassa tai näyttelytilassa. Tämä antaa Polestarille sekä vapautta että voimakkaan ja eheän luonteen.

Päätimme suunnitella merkintäperiaatteen ja nostaa sen brändielementiksi sen piilottamisen sijasta.

Merkintäperiaate

Autoteollisuuden ulkopuolelta inspiraationsa ammentava puhdas ja tinkimätön lähestymistapa tuotesuunnitteluun herätti halun käyttää graafisia elementtejä uusilla tavoilla. Autoteollisuudessa autot on perinteisesti merkitty kromilogoilla ja merkeillä, joilla on hyvin vähän yhtymäkohtia tuotteisiin, joissa niitä käytetään. Polestarin suunnittelijat halusivat integroida grafiikat ja tekstien ulkoasun tuotesuunnitteluun heti alusta lähtien.

Tiimi halusi löytää visuaalisen lisätyökalun, joka olisi yksinkertainen ja kuvaava ja jota voitaisiin käyttää monissa eri yhteyksissä. Tämän periaatteen merkitys kasvoi myös Polestarin tieteeseen pohjautuvan ajattelutavan myötä, kun merkinnästä tuli myös tuotteen ulkopuolelle ulottuva luonnollinen elementti, jota käytettiin esimerkiksi rakennuksessa tai Polestarin tapahtumakutsussa.

Kaikkien tuotevalmistajien tavoin myös Polestarin on noudatettava tuonti- ja vientitavaroiden alkuperämerkintää koskevaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Merkinnän täytyy sisältää materiaalien erittelyt, rekisteröidyt tuotenumerot, valmistusmaa ja monia muita tietoja.

Visuaalisen identiteetin kehitysprosessin aikana ajatus merkintäperiaatteen käyttämisestä muuhunkin kuin lainsäädännön edellyttämään tarkoitukseen alkoi miellyttää bränditiimiä. Merkintäperiaatteet ovat armottoman toimivia, ajattomia ja läpinäkyviä, joten miksi samaa ajattelutapaa ei voitaisi soveltaa myös visuaalisen identiteetin työkaluvalikoimaan?

Tämän oivalluksen saatuaan bränditiimi alkoi keskittyä erityisesti siihen, miten merkintä voitaisiin näyttää tuotteessa, ja laajensi tätä ajatusta muille viestinnän osa-alueille. Näin sai syntynsä idea, josta tuli myöhemmin Polestarin merkintäperiaate Unica77-kirjasinlajilla. Siihen lisättiin pieni mutta tärkeä yksityiskohta: ajatusviiva.

"Auton jokaiseen yksityiskohtaan on lisätty tavalla tai toisella alkuperämerkintä. Päätimme suunnitella merkintäperiaatteen ja nostaa sen brändielementiksi sen piilottamisen sijasta. Osaksi koska uskoimme, että tiedoilla on merkitystä asiakkaalle, ja osaksi koska Polestar on ainutlaatuisia ratkaisuja tarjoava korkean teknologian yritys. Polestar-merkintä löytyy sekä autojemme ulko- ja sisäpuolelta että myös laboratorioistamme ja toimistoistamme. Tämä siksi, että se on erittäin tehokas tapa kuvailla esinettä tai paikkaa. Se on ytimekäs tapa esittää faktat", Polestarin brändijohtaja Pär Heyden sanoo.

Tähän liittyviä aiheita

Modelling Pangaia clothes in industrial area.

Pangaia ja Polestar: Sitoutuminen ja yhteistyö

PANGAIA on materiaalitutkimusyritys, joka luo ongelmia ratkaisevia innovaatioita ensiluokkaisten lifestyle-tuotteiden avulla. Yrityksen missio on muuttaa muotimaailmaa sekä inspiroida ja edistää positiivista muutosta.