Vihreä lataaminen: tapoja edistää siirtymistä puhtaampaan energiaan

Siirtyminen vihreään energiaan on keskeisellä sijalla pyrittäessä kohti ilmastoneutraaliutta. On selvää, että hallituksilla, yrityksillä ja akateemisilla instituutioilla on päävastuu tämän siirtymän mahdollistamisesta. Kuitenkin myös yksilötason toimenpiteillä on merkitystä, ja jokainen meistä voi auttaa saamaan aikaan ajattelutavan muutoksen.

Two light bulbs with a person turning one of them on.

Vaihda sähkösopimusta

Tämä on luultavasti helpoin ja nopein tapa päästä mukaan vihreään siirtymään. Ota yhteyttä sähköntoimittajaasi ja kysy, tarjoaako se uusiutuviin energialähteisiin perustuvia sähkösopimuksia tai vihreän sähkön sopimuksia. Useimmiten nämä ohjelmat edellyttävät, että maksat sähköstäsi kuukausittain hieman enemmän. Mutta tämän maksun kautta kannustat myös suoraan palveluntarjoajaasi jatkamaan investointeja vihreään energiaan.

Vaadi lisää avoimuutta latauspalvelun tarjoajalta

Maailmanlaajuisessa latausverkossa käytettävän vihreän energian osuudesta ei ole riittävästi tietoa. Pyydä paikallisia latausasemien ylläpitäjiä toimittamaan tarvittavat tiedot, jotta voit tehdä tietoon perustuvia valintoja siitä, miten lataat sähköautosi.

Allekirjoita vetoomuksia

On olemassa lukuisia aloitteita, joissa vaaditaan hallituksia lopettamaan investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin ja sitoutumaan kokonaan uusiutuvaan energiaan. Lisää äänesi kasvavaan kuoroon, joka vaatii puhtaampaa tulevaisuutta.

Varmista, että työpaikkasi on muuttumassa vihreäksi

Jos työpaikkasi ei ole vielä investoinut latauspisteisiin, selvitä, miksi. Ja jos se on jo sopeutunut sähköautojen vallankumoukseen, hienoa! Varmista esimieheltäsi/henkilöstöasiantuntijaltasi/jne., että latauspisteet toimivat vihreällä energialla, jotta autokannan koko potentiaali voidaan hyödyntää.

Lataa sähköautosi silloin, kun sähkö on ympäristöystävällisintä

Ellei sähköä muunneta, sitä ei voi varastoida, vaan se on käytettävä heti, kun se tuotetaan. Kun fossiilisista polttoaineista peräisin olevaa energiaa on vähemmän ja säästä riippuvaisista lähteistä (kuten tuuli- ja aurinkoenergiasta) peräisin olevaa energiaa enemmän, sähköverkon hiili-intensiteetti vaihtelee päivän mittaan. Asuinpaikastasi riippuen on olemassa yrityksiä, akateemisia instituutioita ja kansalaisjärjestöjä, jotka keräävät tietoja ja kertovat, milloin on paras aika ladata. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa WWF, National Grid ja Environmental Defense Fund Europe ovat kehittäneet hiili-intensiteettiennusteen, jossa on alueellinen jaottelu. 

Kirjoita vaaleilla valituille edustajille ja pyydä heitä tukemaan vihreää energiaa

Äänesi on tärkeä edustajille, joten älä aliarvioi kykyäsi edistää muutosta! Vihreän energian ei pitäisi toimia ainoastaan autojen vaan myös politiikan käyttövoimana.

Investoi aurinkopaneeleihin

Viimeisenä: tunnettu tapa osallistua vihreään siirtymään on asentaa aurinkopaneelit katolleen. Tämä ei tietenkään ole kaikille sopiva vaihtoehto, ja koska liikkeellä on melko paljon väärää tietoa, on suositeltavaa perehtyä asiaan ennen investointien tekemistä. Ympäristöhyödyt (ja taloudelliset hyödyt) voivat kuitenkin olla huomattavat.

Suuressa energiamurroksessa jokainen voi olla osa ratkaisua. Meidän ei pitäisi odottaa, että instituutiot ja viranomaiset ryhtyvät toimiin. (Vihreä) valta on ihmisten käsissä.