Vihreä lataaminen: uusia teknologioita

Sähköautot yleistyvät nopeasti, ja niin myös niiden yhteenlaskettu energiantarve. Nykyisin suurin osa sähköverkossa olevasta sähköstä ei kuitenkaan ole puhdasta. Energia-alan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköverkon muuttaminen vihreäksi edellyttävät teknologisia läpimurtoja. Ja kun puhutaan asioiden muuttamisesta vihreiksi, mikä olisikaan parempi inspiraation lähde kuin luonto itse?

Woman using a pipette to drop water into a glas.

Tällä hetkellä tutkimme mahdollisuuksia tuottaa energiaa tuulesta, vedestä ja auringonvalosta. Nämä vihreät ratkaisut ovat skaalautuvia ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia, ja niillä voidaan tuottaa noin kaksi kolmasosaa maailman energiantarpeesta. Jos uusiutuvan energian teknologioita ei hyödynnetä tehokkaammin, energian kysynnän ja väestönkasvun kaltaiset tekijät voivat kuitenkin edetä nopeammin kuin energian hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. 

Asiantuntijat työskentelevät myös väsymättä uusien ideoiden kehittämiseksi. Yksi lupaavimmista tällä hetkellä tutkittavista keinoista on energian kerääminen meren pintaveden ja syvän veden lämpötilaeroista. Merilämpövoimala (OTEC) tuottaa jatkuvaa, tasaista energiaa ympäri vuorokauden ilman, että energiaa tarvitsee varastoida. Vaikka ensimmäinen energiaa tuottava laitos kehitettiin jo 1990-luvulla, merilämpövoimalaa pidetään edelleen kehittyvänä teknologiana.

Veden kiertokulun ja sadepäivien hyödyntäminen voisi olla toinen tapa lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Sateesta voidaan tuottaa sähköä hyödyntämällä värinää, joka syntyy vesipisaroiden pudotessa erityiselle liike-energian talteen ottavalle pinnalle (pietsosähköinen materiaali, kuten kvartsi). Asiantuntijat eivät ole aiemmin saaneet sadepisaroita tuottamaan merkittävää määrää sähköä, mutta nyt läpimurto saattaa kuitenkin olla lähellä. Uudessa tutkimuksessa on löydetty menetelmä, jolla yhdellä sade-, vesijohto- tai merivesipisaralla voidaan luoda riittävästi varausta sataa LED-lamppua varten.

Uusiutuvat energialähteet, kuten tuuli- ja aurinkoenergia, eivät voi tuottaa sähköä jatkuvasti. Siksi kehitämme myös uusia tapoja varastoida vihreää energiaa käytettäväksi silloin, kun tuulta tai auringonvaloa ei ole riittävästi. Yksi esimerkki tästä ovat leijuvat vauhtipyörät, jotka voivat pyöriä menettämättä energiaansa. Niin kauan kuin pyörä pyörii, se varastoi energiaa, joka alun perin käynnisti sen liikkeen. Tarvittaessa energia voidaan muuntaa sähköksi. 

Kaikki nämä ideat ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä luonto voi meille tarjota. Ne ovat todiste siitä, että inspiraatio ja todelliset ratkaisut ovat paljon lähempänä ja että olemme jo matkalla kohti täysin uusiutuvaan energiaan perustuvaa energiaverkkoa ja todella kestävää sähköautoilua.