Lähtökohtana kestävät materiaalit

Kun kohtaamme ongelmia, meitä kehotetaan usein etsimään niiden perimmäinen syy. Kierrätys ja kestävä kehitys eivät ole tässä suhteessa poikkeus. Ilmastonmuutosta ei voida ratkaista tilapäisratkaisuilla. Se edellyttää tuotantoprosessiemme uudelleenjärjestelyä alusta loppuun. Automme rakentuvat raaka-aineista, ja tästä meidän on siis aloitettava matkamme kohti todellista kestävyyttä.

Polestar sustainable materials
Meidän on aloitettava muotoilu tarkastelemalla materiaalia sen sijaan, että sovittaisimme materiaalin valmiiseen suunnitelmaan.
Maria Uggla

Senior Design Manager Maria Uggla ja Colour and Material Designer Komal Singh vastasivat selkeästi, kun heiltä kysyttiin Polestarin lähestymistavasta kestävyyteen ja siitä, miten voimme parantaa sitä. Sen sijaan, että mukautamme materiaaleja muotoiluumme sopiviksi, meidän on muotoiltava niin, että hyödynnämme ja käytämme kestäviä materiaaleja. "Meidän on aloitettava muotoilu tarkastelemalla materiaalia sen sijaan, että sovittaisimme materiaalin valmiiseen suunnitelmaan", Uggla sanoo. Kestävän muotoilun saavuttaminen tarkoittaa sellaisten tuotteiden kehittämistä, joiden materiaaleja voidaan käyttää toistuvasti uudelleen. Tämä edellyttää, että suunnittelemme järjestelmän, jossa materiaalit lainataan ja palautetaan samassa järjestelmässä tuotteen elinkaaren päättyessä. Pohjimmiltaan kestävässä suunnittelussa on kyse sellaisten tuotteiden luomisesta, jotka heijastavat luonnollisia elinkaaria.Tavallisesti suunnitteluvaiheessa keskitytään toiminnallisuuteen, laatuun ja kustannuksiin asiakkaan vaatimusten täyttämiseksi. Historiallisesti nämä huolenaiheet ovat olleet tärkeämpiä kuin kestävyys tuotannosta tuotteen elinkaaren loppuun. Koska tuotesuunnitteluvaihe on tärkeä tulevan kestävyyden kannalta, meidän on luotava suunnitteluprosessi, jossa kestävyys on keskeisellä sijalla. Sen sijaan, että mietitään, miten tuote voidaan kierrättää käyttöiän lopussa, suunnittelijoiden on omaksuttava ennakoiva lähestymistapa, jossa kiertotalous on keskeinen tekijä jo suunnitteluvaiheessa. "On ajateltava koko kiertokulkua", Uggla painottaa.

01/02

The first sketches.

Niinpä kaikki kierrätyksen esteet olisi poistettava jo tuotantovaiheessa, jotta varmistetaan täydellinen kiertotalous. Sen sijaan, että lähtökohtana käytettäisiin jätettä, ensiömateriaalin tulisi ohjata suunnittelua. Tärkeimmäksi kysymykseksi nousee, miten ensiömateriaalia käytetään ja muotoillaan niin, että se voidaan kierrättää toistuvasti. Tämä voisi tapahtua käyttämällä materiaaleja, jotka hajoavat biologisesti takaisin ympäristöön, käyttämällä monomateriaaleja, jotta kierrätysreitti olisi selkeämpi, tai käyttämällä valmistusmenetelmiä, jotka mahdollistavat helpon purkamisen ennen kierrätystä.Vaikka kestävyys on etusijalla, emme voi jättää huomiotta laadun ja kulutuskestävyyden merkitystä materiaalivalinnoissa. Kun heiltä kysyttiin kestävyyden sekä premium- ja kulutuskestävyysarvojen tasapainottamisesta, sekä Uggla että Singh olivat vakuuttuneita siitä, että toinen ei välttämättä sulje pois toista. "Luulen, että kysymys johtuu perinteisestä näkemyksestä siitä, mitä premium-materiaali on", Singh toteaa. Suunnittelijoiden tehtävänä on luoda uusia premium-tuotteita, joissa ylellisyyden ja laadun tunne kulkee käsi kädessä kestävyyden kanssa. Tehtävä ei ole missään nimessä helppo, mutta se motivoi ja inspiroi suunnittelijoitamme. "Kaiken käsitteleminen raaka-aineena ja avoimena mahdollisuutena tekee suunnittelijan työstä paljon mielenkiintoisempaa", Singh innostuu. Sähköautoyhtiönä etsimme jatkuvasti uusia ja parempia tapoja valmistaa autojamme kestävällä tavalla. Tavoitteena on tehdä autoista ilmastoneutraaleja jo kauan ennen kuin ne otetaan käyttöön. Ugglan ja Singhin mukaan painopiste on jatkuvassa kehittymisessä, sillä se, mikä oli oikein kolme vuotta sitten, ei välttämättä ole sitä enää tänään. Kestävyyden saavuttaminen on siis matka, joka edellyttää jatkuvaa kehitystä, oppimista ja iterointia usein ja säännöllisesti. Tämä näkyy kestävyyttä koskevissa päivityksissä, joita suunnittelijamme ja insinöörimme tuovat autoihin. "Kun meillä on parempia ratkaisuja, varmistamme, että tuomme ne nykyisin käytössä oleviin autoihin", Uggla toteaa.Ratkaisu useimpiin ongelmiin löytyy usein katsomalla taaksepäin ja aloittamalla alusta. Meille kysymys on kestävyydestä, ja se alkaa materiaalista. Siitä me siis aloitamme.

Tähän liittyviä aiheita

Polestar 3 under modern structure

Suuri auto, pienempi jalanjälki - miksi Polestar 3 muuttaa käsitystämme SUV-malleista

Ei ole mikään yllätys, että SUV:t ovat yleistyneet kaikkialla. Monipuolinen ja käytännöllinen Sports Utility Vehicle on yksi maailman myydyimmistä automalleista, ja siinä on paljon hyviä ominaisuuksia. Lasten kuljettamiseen jalkapalloharjoituksiin ja kallioisten maastoreittien kiipeämiseen Keski-Aasiassa tarvitaan suuria, käytännöllisiä ja turvallisia ajoneuvoja. Niiden suosiolla on kuitenkin hintansa. Maailman suosikkiauto sattuu nimittäin olemaan yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista.