Käyttöehdot – polestar.com

Verkkosivuston tarjoaja

Tämän verkkosivuston tarjoaa
Polestar Performance AB
Assar Gabrielssons väg 9
SE-405 31 Göteborg
Ruotsi

Attention: Customer care
Yhteydenotot verkossa: https://www.polestar.com/se/polestar-support/
Rekisteröintimaa: Ruotsi
Yritystunnus: 556653-3096
ALV-rekisteröintinumero: SE556653309601

yhdessä:

Polestar Automotive Finland Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
Suomi

Attention: Customer care
Yhteydenotot verkossa: https://www.polestar.com/polestar-support/
Rekisteröintimaa: Suomi
Y-tunnus: 3190838-8
ALV-tunnus: FI31908388

"Polestar" tarkoittaa alla joko Polestar Performance AB:tä, yhtä tai useampaa Polestar-konsernin yksikköä tai koko Polestar-konsernia, sen mukaan mikä soveltuu.

Ei takuita jne.

Vaikka kaikki kohtuudella edellytettävissä oleva on tehty tämän verkkosivuston ("Sivusto") tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, se toimitetaan "sellaisena kuin se on." Polestar ei missään tilanteessa vastaa millekään osapuolelle mistään välittömistä tai välillisistä Sivuston tai jonkin hyperlinkitetyn sivuston käytöstä aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien mm. voiton menetys, liiketoiminnan keskeytyminen tai ohjelmien tai tietojen katoaminen, vaikka Polestar olisi saanut nimenomaisen tiedon tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Kaikkia Sivustolla olevia ostamiisi tai käyttämiisi Polestarin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä takuita koskevat tällaisten tuotteiden tai palveluiden sopimusehdot.

Sivustolla olevissa tiedoissa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Sivustolla oleviin tietoihin voidaan tehdä muutoksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Huomaa myös, että Polestar varaa oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tuotteisiinsa ja palveluihinsa, mukaan lukien hinnoittelu.

Sivustolla olevat tiedot saattavat sisältää viittauksia Polestarin tuotteisiin ja palveluihin, jotka eivät vielä ole saatavana tai jotka eivät ole saatavana omassa maassasi. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita, että Polestar aikoo esitellä tällaisia tuotteita tai palveluita tai tuoda ne saataville omassa maassasi. Huomaa myös, että määrätyt tuotteet ja palvelut voivat olla saatavana vain lisähintaan ja että jotkin Sivuston tiedot eivät ehkä ole oikeita Sivuston käyttöönoton tai viimeisimmän päivityksen jälkeisistä tuotemuutoksista johtuen. Ota yhteys Polestar-jälleenmyyjään saadaksesi täydelliset tiedot saatavana olevista tuotteista ja palveluista.

Pyytämättä toimitetut ideat jne.

Polestar arvostaa yhteisöltään saamaansa palautetta ja ottaa mielellään vastaan Polestarin tuotteita ja palveluita koskevia kommentteja. Polestarin periaate on kuitenkin se, että emme ota vastaan tai muutoin harkitse muita kuin Polestarin nimenomaisesti pyytämiä tietoja (kuten ideoita, ehdotuksia tai kommentteja). Tämän periaatteen tarkoituksena on väärinkäsitysten ja riitojen välttäminen, koska Polestar ja sen toimittajat kehittävät jatkuvasti uusia tuotteita, palveluita, toimintoja, liiketoimintamalleja jne., ja nämä voivat olla vastaavia tai identtisiä muiden esittämiin ideoihin tai tietoihin nähden, vaikka ne olisi kehitetty ottamatta vaikutteita tällaisista muiden esittämistä ideoista tai tiedoista.

Jos lähetät Polestarille tietoja, kuten idean, ehdotuksen, kommentin jne. (yhdessä "Tiedot") siitä huolimatta, että Polestar on pyytänyt sinua olemaan lähettämättä näitä tietoja, hyväksyt seuraavat ehdot riippumatta mahdollisesti saatekirjeessä tai muulla tavalla esittämistäsi varaumista:

  • Tiedot tai niiden osat eivät ole luottamuksellisia eikä niihin kohdistu omistusoikeutta;

  • Polestarilla ei ole mitään velvoitteita (sopimuksen perusteella tai muutoin, mukaan lukien mm. velvollisuus arvioida, vastata tai muuten käsitellä Tietoja ja/tai pitää Tiedot luottamuksellisina) koskien Tietoja tai niiden osia;

  • Polestarille ei aiheudu mitään velvoitteita Tietojen tai niiden osan käytöstä tai luovutuksesta; ja

  • Polestarilla on oikeus käyttää Tietoja tai niiden osia rajoituksetta mihin tahansa kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, ilman mitään sinulle maksettavaa korvausta tai hyvitystä.

Sivustolla saatavana olevat ohjelmistot

Kaikki Sivustolta ladattavissa olevat ohjelmistot ("Ohjelmisto") ovat Polestarin ja/tai sen lisenssinantajien tekijänoikeuksien suojaamia.

Ohjelmiston käyttöön sovelletaan mahdollista loppukäyttäjän lisenssisopimusta, joka toimitetaan Ohjelmiston mukana tai sisältyy siihen ("Lisenssisopimus"). Ellei Lisenssisopimus muuta määrää, Ohjelmisto on saatavilla ladattavaksi ainoastaan loppukäyttäjien käyttöön. Ellei Lisenssisopimuksesta muuta johdu, Ohjelmistoa saa käyttää vain sitä tarkoitusta varten, johon Ohjelmisto on tarkoitettu. Ohjelmiston muu kuin Lisenssisopimuksen ehtojen mukainen toisintaminen tai jakelu on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Ohjelmistolle mahdollisesti myönnettävä takuu määräytyy ainoastaan Lisenssisopimuksen mukaisesti. Polestar ei myönnä Ohjelmistolle mitään muita takuita kuin Lisenssisopimuksessa on todettu, mukaan lukien mm. kaikki hiljaiset takuut ja myyntikelpoisuus, soveltuvuus tiettyyn käyttötarkoitukseen ja kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaamattomuus.

Immateriaalioikeudet

Tämän sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sivuston sisältöä ei siis saa toisintaa tai viestiä ilman Polestarin etukäteistä kirjallista lupaa. Kaikki sivustolla olevat tavaramerkit ja tuotenimet ovat Polestarin omaisuutta.

Viittaukset

Sivustolla saattaa olla viittauksia sen määrättyjä osia koskeville (esim. hyperlinkin, bannerin tai painikkeen kautta) muille verkkosivustoille. Tämä ei välttämättä tarkoita, että Polestarilla olisi kytkös näihin verkkosivustoihin ja/tai niiden omistajiin. Polestar ei siksi vastaa millään tavalla näiden verkkosivustojen sisällöstä, mukaan lukien niiden sisältämät tiedot ja muu sisältö.

Käytettyjen Polestar-autojen alusta

Sisältö

Sivusto tarjoaa alustan, jonka kautta käyttäjät voivat selata, varata (maksamalla palautettavissa olevan takuusumman Polestarille) ja ostaa käytettyjä Polestar-autoja Polestarin käytettyjen autojen yhteistyökumppaneilta siten, että ne joko (i) toimitetaan valittuun paikkaan; tai (ii) voidaan noutaa Polestarin käytettyjen autojen yhteistyökumppanin toimipisteestä ("käytettyjen Polestar-autojen alusta" tai "alusta").

Polestar ainoastaan tarjoaa alustan; se ei myy käytettyjä Polestar-autoja eikä toimi Polestarin käytettyjen autojen yhteistyökumppanin lukuun ja/tai sen nimissä. Polestarin käytettyjen autojen yhteistyökumppani on itsenäinen kolmas osapuoli, alustalla määritetyn mukaisesti, ja se käyttää alustaa käytettyjen Polestar-autojen markkinointia ja myyntiä varten. Mahdollisuus varata ja ostaa käytettyjä Polestar-autoja alustalla ei ole osoitus Polestarin tekemästä tarjouksesta eikä Polestar vastaa millään tavalla (varattujen) käytettyjen Polestar-autojen saatavuudesta, myynnistä tai toimituksesta.

Käytetyn Polestar-auton varaaminen/ostaminen

Käytettyjen Polestar-autojen alustalla vieraillessaan käyttäjä voi siirtyä haluamalleen maakohtaiselle sivustolle alatunnisteessa. Napsauttamalla "Etsi Polestar" käyttäjä näkee selattavan listan kaikista tällä alueella tarjolla olevista käytetyistä Polestar-autoista. Käyttäjä voi ilmaista valintansa "suodatin"-ominaisuudella (esim. hinta, matkamittarilukema, väri ulko/sisä, lisävarusteet ja pyörät). Kunkin ajoneuvon alla luetellaan hinta, ensirekisteröinnin päivämäärä, matkamittarilukema, väri, lisävarusteet ja ajoneuvon teho sekä Polestar Pre-owned -kumppanin sijainti.

Napsauttamalla jokaisen auton alapuolella olevaa "Tutki"-painiketta näet lisätietoja autosta (esim. arvioitu toimitusaika, moottorin tiedot ja auton kuvat). Myös rahoituksesta annetaan tietoa.

"Varaa nyt" -painike ohjaa käyttäjän uudelle sivulle. Kun käyttäjä ohjataan tälle sivulle, auto poistetaan alustan muiden käyttäjien saatavilta 20 minuutin ajaksi, jotta käyttäjä voi täyttää auton varaamista varten tarvittavat tiedot. Tällä sivulla käyttäjä näkee toimitusajan ja kyseisen käytetyn Polestar-auton täydelliset erittelyt. Lisäksi käyttäjä voi tällä sivulla syöttää asiakastiedot, joita käytetään auton varaamiseen ja uuden Polestar ID:n rekisteröintiin. Jos käyttäjällä on jo Polestar ID, tarjolla on myös sisäänkirjautumislinkki. Tällä sivulla käyttäjä voi myös syöttää taloudelliset tiedot, joita tarvitaan palautettavan takuusumman siirtämiseen Polestarille ja varauksen vahvistamiseen. Kun kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, "Varaa"-painike luo Polestar ID:n (jos sitä ei ole vielä luotu) ja Polestar varmistaa, että auto on varattuna Polestarin käytettyjen autojen yhteistyökumppanin luona 48 tunnin ajan. Varaus ei tarkoita, että käyttäjällä olisi velvollisuus ostaa auto Polestarin käytettyjen autojen yhteistyökumppanilta.

Kun käytetty Polestar-auto on varattu onnistuneesti, käyttäjälle lähetetään sähköpostitse vahvistus, josta ilmenee varauksen voimassaolon päättymisaika. Vahvistusviesti sisältää linkin käytettyjen Polestar-autojen alustalle, jossa tilauksen voi tehdä loppuun. Tämä sivu sisältää tilaustiedot ja sopimustiedot sekä mahdollisuuden tehdä kauppasopimus Polestarin käytettyjen autojen yhteistyökumppanin kanssa käytetyn Polestar-auton ostamiseksi. Lisäksi käyttäjä voi tässä kohdassa ladata maksuohjeet. Tällä sivulla käyttäjä voi myös järjestää auton luovutuksen ja rekisteröinnin. Tilaus on valmis heti, kun käyttäjä on allekirjoittanut Polestarin käytettyjen autojen yhteistyökumppanin kanssa tehdyn sopimuksen ja maksanut tilauksen kokonaisuudessaan. Ostovelvoitetta ei synny ennen kuin käyttäjä allekirjoittaa sopimuksen.

Kun 48 tunnin varausaika on päättynyt, Polestar palauttaa takuusumman 24 tunnin kuluessa riippumatta siitä, onko käyttäjä tehnyt tilauksen.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huomautuksia tästä sivustosta, ota meihin yhteyttä: https://www.polestar.com/polestar-support/

Muuta

Vierailemalla tällä sivustolla ja käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivustoon (sen tarjontaan ja käyttöön) sekä sen käyttöehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia. Tätä sivustoa ja/tai sen käyttöehtoja koskevat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan toimivaltaisessa ruotsalaisessa tuomioistuimessa. Jos olet kuluttaja, sinua koskevat myös oman kotipaikkasi lainsäädännön sisältämät oikeudet. Lisäksi voit nostaa näihin käyttöehtoihin liittyvän kuluttajan oikeuksia koskevan kanteen myös oman kotipaikkasi tuomioistuimessa.