• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Oplysninger om stoffer på kandidatlisten (CL) ifølge REACH-forordningen, artikel 33.1

Ifølge artikel 33.1 i REACH-forordningen (EU-forordning 1907/2006)1 skal erhvervskunder underrettes om forekomsten af særligt farlige stoffer (SVHC2) i Polestar Performance AB-leverede produkter. Hensigten er at muliggøre sikker håndtering af de indeholdte komponenter, som berøres for at beskytte mennesker og miljøet.

Polestar Performance AB støtter målsætningen for REACH-forordningen generelt og i særdeleshed artikel 33, som stemmer overens med vores forpligtelse til at fremme ansvarlig fremstilling, håndtering og anvendelse af vores produkter.

Indhold af stoffer på kandidatliste

De artikler, som findes på nedenstående "Tabel over stoffer på kandidatlisten", indeholder stoffer, som indgår med mere end 0,1 vægtprocent på kandidatlisten (CL) for den markerede bil. Oplysningerne om stoffer på kandidatlisten (CL) er baseret på de oplysninger, vi har fået fra vores leverandører, samt egne produktdata.

Generel information for sikker anvendelse af varer

Hver bil fra Polestar Performance AB er forsynet med en instruktionsvejledning, som indeholder oplysninger om sikker anvendelse for bilens ejer/fører/brugere. I Polestar Performance AB-oplysninger om reparation og service af biler og originaldele indgår også oplysninger om sikker anvendelse for servicepersonale.

De stoffer, som angives i relevant "Tabel over stoffer på kandidatlisten", og som forekommer i dele af den specifikke bil, er indbygget på en sådan måde, at potentiel eksponering mod kunder og risici for mennesker og miljø kan minimeres, så længe bilen og dens dele anvendes på beregnet vis og reparationer, service og vedligehold udføres i henhold til de tekniske anvisninger for disse aktiviteter og i overensstemmelse med god standardpraksis inden for branchen.

En udtjent bil må kun affaldshåndteres på lovlig vis inden for EU på et autoriseret affaldshåndteringsanlæg (ATF). Bildele skal affaldshåndteres i henhold til lokalt gældende lovgivning og i henhold til anvisninger fra lokale myndigheder.

Vi informerer om, at næsten alle produktområder indeholder bly (CAS-nr. 7439-92-1), primært som legeringselement i stål, aluminium og kobber.

Tabel over stoffer på kandidatlisten

LocalisationPart namesSubstance/s
Electric Power Supply / Instruments - [support systems]SENSOR, CONTROL UNIT, CAMERA, RADAR, EXT743Lead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methylimidazole [693-98-1], TBBA [79-94-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide [75980-60-8], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9]
Body, Interior / Exterior - [lock / handle]DOOR LOCK, LOCK, OUTER HANDLE, LOCK CYLINDER SET, CAMERA, EXT747, KEYLead [7439-92-1], TBBA [79-94-7], Diboron-trioxide [1303-86-2], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], Melamine [108-78-1], Lead-monoxide [1317-36-8], 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione [2451-62-9], 2-Methylimidazole [693-98-1], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide [75980-60-8], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]
Body, Interior / Exterior - [seats]UNDERCARRIAGE, HEAD RESTRAINT, LUMBAR SUPPORT, ECU, SIX POINT SOCKET SCREW, FRAMEWORK, ENGINE, UPHOLSTERY, VENTILATION, ARM REST, BACKREST FRAMELead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], Melamine [108-78-1], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Acrylamide [79-06-1], Sodium borate, decahydrate [1303-96-4], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Body, Interior / Exterior - [seat belt / other restraining systems]BELT, HEIGHT ADJUSTMENT, SEAT BELT, BELT CATCHLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], TBBA [79-94-7], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Cobalt(II) nitrate hexahydrate [10026-22-9], Disodium-octaborate [12008-41-2]
Electric Power Supply / Instruments - [radio equipment]MICROPHONE, LOUDSPEAKER, SOUND MODULE, WOOFER, SUBWOOFER, AUDIO MODULEDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Cobalt(II) nitrate hexahydrate [10026-22-9], Imidazolidine-2-thione [96-45-7], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [shock absorber]SHOCK ABSORBER FRONT, SHOCK ABSORBER REARLead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [air conditioning]AIR INLET, EL COMPRESSOR, ELECTRIC HEATER, SUN SENSOR, CLIMATE UNIT, WATER CONDENSER, BLOCK, CHILLER, PIPE ASSEMBLY, BLOCK WATER CONDENSER, PROTECTIVE CAP, HUMIDITY SENSOR, SENSOR EVAPORATOR, SENSOR HEX, SENSOR AQS, CONTROL UNIT FAN, TXV, TEMPERATURE SENSOR, VALVE CAP, SHUT-OFF VALVE, CHANNEL SENSOR, PRESSURE HOSE, SENSOR PRESSURE TEMP, VALVE, HARNESS, SENSORLead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methylimidazole [693-98-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Dodecamethylcyclohexasiloxane [540-97-6], TBBA [79-94-7]
Body, Interior / Exterior - [outside mirrors]REAR VIEW MIRROR, REAR VIEW MIRROR OUTER, GLASS, BLUETOOTH LOW ENERGY, GLASS SUB ASSEMBLY, CAMERA, DIRECTION INDICATORDiboron-trioxide [1303-86-2], TBBA [79-94-7], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Lead [7439-92-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], 2-Methylimidazole [693-98-1], Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide [75980-60-8]
Body, Interior / Exterior - [upholstery]SHIM, DOOR PANEL, ARM REST, REAR SHELF, SILL MOULDINGLead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Electric Power Supply / Instruments - [battery and mounting parts]BMS, BATTERY MODULE, CURRENT SENSOR, BATTERY CONTROL UNIT, CELL VOLTAGE TEMP NODE, BATTERY DISCONNECT UNIT, HOUSING, PLUG, BUSBAR, BATTERY, SERVICE LID, SWITCH, FLANGE NUT, HOLDER, MAIN RELAYLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], TBBA [79-94-7], Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate [26040-51-7], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Diboron-trioxide [1303-86-2], Alkanes, C14-17, chloro [85535-85-9], Melamine [108-78-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Dodecamethylcyclohexasiloxane [540-97-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane [1067-53-4], Cobalt chloride [7791-13-1]
Electric Power Supply / Instruments - [vehicle control system]ECU, CONTROL UNIT DOOR, BUTTON, ECU MODULE SEAT HEATING, HARDWARE, CONTROL PANEL 12W, LOCK BUTTON, SWITCH, SWITCH PANEL, CUT-OFF SWITCH, USB POWER OUTLET, STALK MODULE, COMBI INSTRUMENT, SWITCH CRUISE CONTROLLead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], TBBA [79-94-7], 4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride [19438-60-9], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Boric acid [10043-35-3], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]
Electric Power Supply / Instruments - [cable system]FUSE BOX HOUSING, CABLE, CABLE HARNESS BUMPER, CABLE HARNESS, CABLE FLOOR, CABLE IP, FLANGE NUT, CABLE PAC, CABLE EXTERIOR, CABLE LOCKING DEVICE, CABLE LIGHTING, CABLE INFOTAINMENTLead [7439-92-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4]
Electric Power Supply / Instruments - [lighting]CONTROL UNIT HCM, OVERHEAD CONSOLE LENS, HEADLAMP, FOG LIGHT, MODULE, FOG LIGHT REFLEX LED, FOG LIGHT REFLEX, STOP LAMP, STOP LAMP TINTED, LIGHTNING INSTRUMENT PANEL, LAMP LED, LIGHTING, REAR LAMP, READING LAMPLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], TBBA [79-94-7], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Melamine [108-78-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione [2451-62-9], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2]
Electric Power Supply / Instruments - [automatic monitoring / control]ANGLE OF ARRIVAL, PHONE AS KEY, CONTROL UNIT, BLUETOOTH LOW ENERGY, RAIN SENSOR, REMOTE KEY, SIREN, PRINTED CIRCUIT BOARD, SENSORSilicic acid, lead salt [11120-22-2], Diboron-trioxide [1303-86-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 1,2-Dimethoxyethane [110-71-4], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Lead(II,IV)-oxide [1314-41-6], TBBA [79-94-7]
Engine - [cooling system]ELECTRIC WATER PUMP, THREE-WAY VALVE, FAN, HOSE, HOSE RADIATOR QC, 4WAY VALVE, TEMPERATURE SENSOR, BRACKET, CONDENSER, COOLER, SET, VALVELead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], TBBA [79-94-7], Melamine [108-78-1]
Wheel Suspension / Steering - [steering gear / wheel / shaft / column]STEERING WHEEL, STEERING GEAR, STEERING COLUMN LOCK, STEERING COLUMN MANUALLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], TBBA [79-94-7], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Phenol, dimethyl-, phosphate (3:1) [25155-23-1]
Electric Power Supply / Instruments - [cable system high voltage]CABLE HARNESS ENGINE, CHARGE CABLE CORD, CABLE HARNESS, CABLE CHARGE POINT HV, STRAIN RELIEF, BRACKET, CABLE HARNESS HV, CABLE HV, CHARGE CABLELead [7439-92-1], Melamine [108-78-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Body, Interior / Exterior - [airbag]AIRBAG MODULE, CONTROL UNIT SRS, CONTROL UNIT, AIRBAG, SIDE AIR BAGDiphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide [75980-60-8], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Refractory ceramic fibres [142844-00-6], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Brake - [brake, anti lock (anti-skid)]HYDRAULIC UNIT MKC1, SENSORLead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], TBBA [79-94-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55-1]
Electric Power Supply / Instruments - [electric drive system]INVERTER TRANSDUCER, INVERTER, ONBOARD CHARGER, VOLTAGE CONVERTER, BRACKET, FUSE, FLANGE SCREWLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Terphenyl, hydrogenated [61788-32-7], TBBA [79-94-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride [552-30-7], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 2-Methylimidazole [693-98-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], 4-Nonylphenol, branched [84852-15-3], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Melamine [108-78-1], Cobalt-dichloride [7646-79-9]
Power Transmission - [electrical axis drive]FRONT AXLE, REAR AXLE, INNER HOUSING, OUTER HOUSING, BRACKET, ELECTRIC MOTOR, O-RING, INVERTER, FLANGE SCREW, TRANSMISSION HOUSE, PLUG, PLANET CARRIERLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione [2451-62-9], Cobalt-dichloride [7646-79-9]
Electric Power Supply / Instruments - [vehicle computational units / gateway modules]CONTROL UNITLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8]
Brake - [wheel brake]BRAKE CALIPER, HOUSING, AIR VENTING NIPPLE, EPB, BLEEDER VALVELead [7439-92-1], 2-Methylimidazole [693-98-1], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0]
Electric Power Supply / Instruments - [mobile data services]CONTROL UNIT2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Melamine [108-78-1]
Body, Interior / Exterior - [instruction / information plates]NUMBER PLATE HOLDER, DECAL SRSLead [7439-92-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7], 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate [15571-58-1]
Body, Interior / Exterior - [trunk lid / tailgate complete]SPINDLE DRIVE, ANTIFLUTTERLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Power Transmission - [gear lever carrier / gear selector controls]GEAR LEVER CARRIERLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8]
Engine - [engine / engine mounting]BRACKET ENGINE MOUNT, ENGINE MOUNT, FRONT AXLE, ELECTRIC MOTOR, REAR AXLE, INNER HOUSING, OUTER HOUSING, BRACKET, O-RING, STRAIN RELIEF, CABLE HARNESSLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Cobalt-dichloride [7646-79-9], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione [2451-62-9], Melamine [108-78-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Electric Power Supply / Instruments - [communication, mobile telephone]CONTROL UNIT, WIRELESS CHARGE SYSTEM, BATTERY, ANTENNA, BACK-UP BATTERY, AUXILIARY TELEMATIC, PRINTED CIRCUIT BOARDLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], TBBA [79-94-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Melamine [108-78-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], Dioctyltin dilaurate [3648-18-8]
Body, Interior / Exterior - [interior equipment]ARM REST, AIR OUTLET, SUPPORT, STRUCTUREC,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], Lead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [electric drive system, high voltage]CELL VOLTAGE TEMP NODE, BATTERY CONTROL UNITDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Melamine [108-78-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Electric Power Supply / Instruments - [infotainment system]CONTROL UNIT, DISPLAY, USB HUB, PRINTED CIRCUIT BOARDLead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide [75980-60-8], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], TBBA [79-94-7], Melamine [108-78-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride [552-30-7], Boric acid [10043-35-3]
Electric Power Supply / Instruments - [cleaner]WIPER APPARATUS, PUMP, WASHER FLUID RESERVOIR, WIPER ARM, WASHER PUMPLead [7439-92-1], TBBA [79-94-7]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [rim]ADHESIVE BALANCE WEIGHT, KEY, WHEEL BOLTDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [electrical distribution box / fuse box]CEMLead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Engine - [control systems]CONTROL UNITLead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]
Electric Power Supply / Instruments - [antenna]ANTENNA AMPLIFIER, WAVE TRAP, GROUND SIDE COIL, ETC ON BOARD UNIT, ETC MODULELead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Melamine [108-78-1], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Diboron-trioxide [1303-86-2], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0]
Body, Interior / Exterior - [exterior equipment]GRILLE SHUTTER, ACTIVE SPOILER SHUTTERDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [horn]HORNDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1]
Brake - [brake line with connections]BRAKE PIPE, BRAKE PIPE ENGINE COMPART, BRAKE PIPE FRONT, BRAKE PIPE REARLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Electric Power Supply / Instruments - [cable components]BRACKET, FUSE BOX HOUSING, RECEPTACLE HOUSINGLead [7439-92-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2]
Body, Interior / Exterior - [floor / frame section / wheel housing / firewall]WELD SEALANT CURING, ADHESIVE, WELD NUT6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Boric acid [10043-35-3]
Body, Interior / Exterior - [roof]WELD SEALANT CURING6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [body side]WELD SEALANT CURING, ADHESIVE6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [miscellaneous]TRANSPORT PROTECTION6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [hood cover]ANTIFLUTTER6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Brake - [brake control]BRAKE LIGHT SWITCHLead [7439-92-1]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [anti-roll bar]LINK ANTI-ROLL BARImidazolidine-2-thione [96-45-7]
Body, Interior / Exterior - [instrument / radio panel]HINGE PIN, DIM COOLING, CSD ADAPTER, LAMP LED, INSTRUMENT PANEL, GLOVE BOXLead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Electric Power Supply / Instruments - [protection]SENSORLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Body, Interior / Exterior - [side door]SEALING, CARRIER, BODY MOUNTED SEALING, DOOR MOUNTED SEALINGC,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Lead [7439-92-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7]
Body, Interior / Exterior - [glass, window / windscreen / roof]REAR SCREEN1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Body, Interior / Exterior - [bonnet / cover with assembly parts]REAR PANELC,C'-azodi(formamide) [123-77-3]
Engine - [accelerator control]ACCELERATOR PEDALLead [7439-92-1], 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol [140-66-9]
Body, Interior / Exterior - [climate unit]CONTROL UNITLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]
  1. 1 REACH - EUs kemikalielovgivning, som trådte i kraft 1. juni 2007, EU-forordning 1907/2006 om registrering, bedømmelse, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH).
  2. 2 SVHC - Substances of Very High Concern, særligt farlige stoffer, som findes på den aktuelle kandidatliste (CL).