• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Miljøeffektivitet

Polestar har forpligtet sig til at forbedre miljøet ved at tilbyde et produktsortiment, som er rent, effektivt og som påvirker miljøet så lidt som muligt.

Forbedret miljø, både inde og ude

Polestars miljøengagement strækker sig også til bilens indre, som rengøres af klimareguleringssystemet. Et luftfilter i luftindtaget, som stopper pollen og støv sammen med bilens luftrensningssystem kaldes hos Polestar for Interior Air Quality System (IAQS). Det rengør også luften i bilens kabine for kulbrinter, ozon tæt på jorden kvælstofoxider. De materialer, der indgår i indretningen, er valgt for deres holdbarhed, og er testet for at sikre, at de ikke afgiver stærke lugte eller andre forureninger.

Samarbejde for en renere fremtid

Alle Polestar-biler opfylder strenge, internationale miljøkrav, ligesom produktionsanlæggene (som er ISO 14001-certificerede) og alle Polestar-partnere og medarbejdere. Det sikrer, at miljølove og forskrifter overholdes, samtidigt med at det garanterer løbende forbedringer.