• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Typegodkendelser og licenser

Licensaftale for førerdisplay

En licens er en aftale om retten til at udøve visse former for virksomhed eller retten til at bruge en andens rettighed på de betingelser, der er angivet i kontrakten. Den følgende tekst er Polestars aftale med producenten eller udvikleren og er på engelsk.

Certifikat for trådløs oplader

Typegodkendelse for nøglesystemer

Typegodkendelse for bilens forskellige nøglesystemer kan ses i de følgende tabeller.

Godkendelse af vilkår og dataindsamling

Meddelelsen om forskellige vilkår og dataindsamling kan vises på midterdisplayet. Indsamling af data sker f.eks. for at få bedre sikkerheds-, bil- og appfunktioner.

Oplysninger om stoffer på kandidatlisten (CL) ifølge REACH-forordningen, artikel 33.1

Ifølge artikel 33.1 i REACH-forordningen (EU-forordning 1907/2006) skal erhvervskunder underrettes om forekomsten af særligt farlige stoffer (SVHC) i Polestar Performance AB-leverede produkter. Hensigten er at muliggøre sikker håndtering af de indeholdte komponenter, som berøres for at beskytte mennesker og miljøet. Polestar Performance AB støtter målsætningen for REACH-forordningen generelt og i særdeleshed artikel 33, som stemmer overens med vores forpligtelse til at fremme ansvarlig fremstilling, håndtering og anvendelse af vores produkter.