• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Advarsel og autobremse ved bakning*

Der er et system i bilen, som kan hjælpe føreren med at opdage forhindringer ved bakning og endda bremse automatisk, hvis føreren ikke når at reagere i tide.

Funktionerne Rear Auto Brake (RAB)* og Cross Traffic Alert (CTA) er kun aktive, hvis bilen ruller bagud, eller hvis transmissionen er i bakgear.

Hvis der registreres forhindringer:
  1. Der tændes et advarselssignal, og parkeringsassistancegrafikken angiver, hvor forhindringen er.
  2. Hvis føreren ikke ser advarslen, og en kollision er uundgåelig, kan bilen bremses automatisk, og der vises en forklarende meddelelse om, hvorfor bilen blev bremset.

Hvis der trædes hårdt på speederen, bakker bilen også efter automatisk bremsning.

 Advarsel

  • Funktionerne er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men de kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
  • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i manualen om disse funktioner, for bl.a. at blive bekendt med begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionerne tages i brug.
  • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.

 Note

Funktionerne benytter bilens sensorer og radarenheder, som har visse generelle begrænsninger.

Forhindring lige bag bilen

Rear Auto Brake er beregnet til at hjælpe føreren med at opdage stillestående forhindringer, som kan befinde sig lige bag bilen, når den bakker.

Denne funktion er beregnet til i første omgang at opdage stillestående genstande, som er højere end den bageste kofanger – ikke f.eks. køretøjer i bevægelse.

Bremseindgreb med Rear Auto Brake er aktivt ved hastigheder under 10 km/t (6 mph).

Autobremsen skal deaktiveres inden automatisk bilvask og skal måske også deaktiveres for at undgå uønskede indgreb, f.eks. ved bakning i højt græs.

Forhindring fra siden

Cross Traffic Alert er beregnet til at hjælpe føreren med at opdage krydsende trafik bag bilen under bakning.

Denne funktion er konstrueret til primært at registrere større køretøjer i bevægelse – i gunstige tilfælde kan også små genstande som cykler og fodgængere registreres.

Bremseindgreb med Cross Traffic Alert er aktivt ved hastigheder under 15 km/t (9 mph).

Autobremsen skal deaktiveres inden automatisk bilvask og skal måske også deaktiveres for at undgå uønskede indgreb, f.eks. ved bakning i højt græs.

Eksempel på registrering og begrænsninger

PS2-2007-Cross Traffic Alert detection of crossing traffic
Eksempel på område, hvor funktionen kan hjælpe føreren med at opdage forhindringer ved bakning.

Funktionens sensorer kan ikke registrere bevægelse i trafikken gennem andre parkerede køretøjer eller skjulte genstande. Her er nogle eksempler på, hvor køretøjer, der nærmer sig, derfor ikke kan opdages, før de er meget tæt på.

PS2-2007-Cross Traffic Alert limitations of detecting crossing traffic
Bilen står langt inde i en parkeringsbås.
PS2-2007-Cross Traffic Alert limitations in angled parking
I en skrå parkeringsbås kan sensorerne være helt blokerede til den ene side.
  1. PS-Icon circle 1Blind - sektor
  2. PS-Icon circle 2Sektor, hvor funktionen kan registrere

Når ens egen bil langsomt bakkes, ændres vinklen imidlertid i forhold til køretøjet/genstanden der hindrer udsynet, hvorved den blinde sektor hurtigt mindskes.

Bak med påkoblet udstyr på trækkrogen

RAB og CTA deaktiveres automatisk, når der er tilkoblet en anhænger, en cykelholder eller lignende til trækkrogskontakten. Hvis det tilkoblede udstyr mangler elektrisk tilslutning, skal RAB og CTA deaktiveres manuelt via tryk på knappen i midterdisplayet.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.