• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivering og deaktivering af advarsel og automatisk bremsning ved bakning*

Føreren kan vælge at slå automatisk bremsning med Rear Auto Brake (RAB)* og Cross Traffic Alert (CTA). Advarselssignalet kan deaktiveres separat.

Advarselssignal

PS2-22w22-iCup-Park Assist-Activate/deactivate

Aktivér eller deaktivér advarselssignal med denne knap i parkeringskameravisning.

Automatisk bremsning

PS2-2007-Cross Traffic Alert button

Aktivér eller deaktivér automatisk bremse med denne knap i parkeringskameravisning.

  • Tændt knapindikation - funktionen er aktiveret.
  • Slukket knapindikation - funktionen er deaktiveret.

Funktionerne aktiveres automatisk, når bilen startes.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.