• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Passagerairbag

Som et supplement til sikkerhedsselen er bilen udstyret med airbag i passagersiden på forsædet.
PS-2007-Safety–Passenger airbag
Airbag til forsædet i passagersiden

Ved en frontalkollision hjælper airbaggen med at beskytte passagerens hoved, nakke, ansigt og bryst samt knæ og ben.

Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og airbaggen pustes op. Airbaggen dæmper stødet for den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen sker på nogle få tiendedele af et sekund.

 Advarsel

Sikkerhedsselen og airbaggen arbejder sammen. Hvis selen ikke anvendes eller anvendes forkert, kan det påvirke airbaggens effekt ved en kollision.

For at undgå skader, hvis airbaggen udløses, skal passageren sidde så oprejst som muligt med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet.

 Advarsel

Kontakt Polestar Customer Support for reparation. Et forkert indgreb i airbag-systemet kan forårsage funktionsfejl og medføre alvorlige personskader.

Passager-airbaggens placering

Airbaggen er monteret sammenfoldet i et rum oven over handskerummet. Panelet er mærket AIRBAG.

 Advarsel

Anbring ikke genstande foran eller oven på instrumentpanelet, hvor airbaggen til passagerpladsen er placeret.

Mærkat for passagerairbag

PS-2007-Safety–Airbag decal placement EU
Mærkat på passagersidens solskærm.

Advarselsmærkaten for passagerairbaggen er placeret som angivet ovenfor.

 Advarsel

Hvis bilen ikke er udstyret med en omskifter til at aktivere/deaktivere passagerairbaggen, er airbaggen altid tilkoblet.

 Advarsel

Lad aldrig en person stå eller sidde foran passagersædet.

Anbring aldrig et bagudvendt barnesæde på den forreste passagerplads, hvis airbaggen er tilkoblet.

Fremadvendte passagerer (børn og voksne) må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis passager-airbaggen er frakoblet.

Hvis ovenstående anmodninger ikke følges, kan det medføre livsfare eller alvorlig personskade.

 Advarsel

Anvend ALDRIG en bagudvendt barnestol på et sæde, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG foran sædet, der kan ske DØDSFALD eller ALVORLIG SKADE på BARNET.