• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Sikkerhed

Bilen er udstyret med en lang række sikkerhedssystemer, der interagerer for at beskytte føreren og passagererne i tilfælde af en ulykke.

Bilen er udstyret med en række sensorer, der i tilfælde af en ulykke reagerer og aktiverer forskellige sikkerhedssystemer, f.eks. forskellige typer airbags og sikkerhedsselernes selestrammere. Alt efter den konkrete ulykkessituation, fx kollisioner i forskellige vinkler, væltning eller hvis bilen kører af vejen, reagerer systemerne på forskellige måder for at give god beskyttelse.

Der er også mekaniske sikkerhedssystemer som Whiplash Protection System. Bilen er også sådan konstrueret, at en stor del af kraften i en kollision fordeles til vanger, stolper, gulv, tag og andre karosseridele.

Efter en ulykke, kan bilens sikkerhedstilstand aktiveres, hvis en vigtig funktion i bilen er blevet beskadiget.

Advarselssymbol på førerdisplay

PS-1926-Airbag warning symbol

Advarselssymbolet tændes på førerdisplayet, når bilen startes. Symbolet slukker efter ca. 6 sekunder, hvis bilens sikkerhedssystem er fejlfrit.

 Advarsel

Hvis advarselssymbolet fortsat er tændt eller tændes under kørslen, og meddelelsen Kør til værksted SRS-airbag Service bydende nødvendig vises på førerdisplayet, er det et tegn på, at en del af et sikkerhedssystem ikke fungerer fuldt ud. Kontakt Polestar Customer Support.

 Advarsel

Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af bilens forskellige sikkerhedssystemer på egen hånd. Et forkert indgreb i noget system kan give anledning til funktionsfejl og alvorlige personskader. Kontakt Polestar Customer Support.
PS-1926-Warning symbol

Hvis det specifikke advarselssymbol er defekt, lyser i stedet det generelle advarselssymbol, og førerdisplayet viser den samme meddelelse.