• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Softwareopdateringer over-the-air (OTA)

Bilens software opdateres ved opkobling til mobilnettet, hvilket benævnes OTA (over-the-air).

Når en ny softwareopdatering er tilgængelig, vises det i meddelelsesvisningen, PS2-2236-Symbol in status bar - OTA. Efter at den er downloadet, kan det vælges, hvornår den skal installeres. Opdater bilens software så snart som muligt, når en opdatering er tilgængelig.

 Note

Den software, der downloades i planlagte softwareudgivelser, påvirker ikke certificering, sikkerhed, emission eller efterlevelse af lovgivningen.

Hentning

Downloadingen sker i baggrunden via mobilnettet, når bilen er i gang. Alt efter opdateringens størrelse og opkoblingens hastighed, kan det tage flere timer. Hvis bilen aflåses under downloadingen, genoptages den automatisk næste gang bilen startes.

For at kunne downloade opdateringer skal:
  • bilen have internetforbindelse1.
  • anvendelse af opkoblede tjenester være godkendt.

 Note

Alt efter softwareversionen kan download ske automatisk eller startes via en notifikation om en tilgængelig softwareopdatering.

Installere opdatering

 Note

Brug ikke diagnoseudtaget, når der installeres en softwareopdatering, da det kan påvirke installationsprocessen samt bilens systemer.

Når en softwareopdatering er downloadet og klar til at installeres, vises det i notifikationsvisningen og med en meddelelse, når bilen startes. Du kan vælge at installere opdateringen direkte eller blive påmindet igen ved en senere lejlighed.

 Note

Installation af softwareopdateringen kan vare op til 90 minutter. I mellemtiden er bilen låst og dens funktioner ikke tilgængelige. Tag højde for dette ved valg af tidspunkt for opdatering.

Installer ikke ny software, når bilen er tilkoblet for lynopladning. Bilen kan efterlades tilkoblet for opladning fra et almindeligt udtag, men under installationen oplades den ikke. Alt efter opladningskilde kan opladning genoptages automatisk efter afsluttet installation.

Ved installation:
Kontroller, at bilen er opladet til mindst 40 %.
Hvis en opdatering er klar til installation, vise det i notifikationsvisningen. Åbn notifikationen og følg instruktionerne på midterdisplayet.
Forlad bilen, luk alle døre og lås bilen.
Installationen startes. Bilen skal låses inden for nogle minutter, ellers afbrydes installationen.
Vent til installationen er klar.
Installationen af kan vare op til 90 minutter. Når installationen er klar, kan bilen anvendes som normalt.

 Note

  • Undgå om muligt at håndtere bilen, dens ladekabel og andre funktioner under installationen.
  • Hvis du har brug for at komme ind i bilen under igangværende installation, skal nøglebladet anvendes.
  • Bilens tyverialarm deaktiveres under den igangværende installation for at undgå falske alarmer.

Læs altid, hvad opdateringen indeholder, så du ved, hvordan bilen og dens funktioner påvirkes.

Hvis installationen mislykkes, nulstilles bilens system til den senest installerede version.

 Note

Det er vigtigt at installere softwareopdateringer så snart som muligt for at undgå risici, som kan være forbundet med ældre software. Ved problemer med opdateringen – kontakt Polestar Customer Support.

Oplysninger om indhold

For yderligere information om softwareopdateringens indhold, tryk på informationssymbolet på midterdisplayet.

 Note

Funktionaliteten efter opdatering kan variere afhængigt af marked, model, modelår og tilvalg.
  1. 1 Ved anvendelse af internettet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Polestar står for datatrafikken til systemopdateringer, hvis der ikke er isat et eget SIM-kort.