• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Lav rutebeskrivelse med Google Maps

Angiv rejsemål i søgefeltet, og lad Maps lave en rutebeskrivelse.
Åbn Maps i startvisningen eller appvisningen PS2_2007_App view symbol.
Skriv en adresse eller et sted i søgefeltet.
Der foreslås en rute, der markeres med blåt på kortet. Alternative ruter markeres med gråt. Valg af rute kan påvirkes, hvis den er indstillet til at undgå f.eks. vejafgifter eller motorveje.
Hvis du foretrækker en anden rute, skal du trykke på ikonet for ruteoversigt og vælge en anden rute.
Start navigering.
Instruktioner i førerdisplayet og stemmevejledning1 starter.

Maps kan også stemmestyres ved hjælp af Google Assistent2.

 Note

Ovennævnte instruktioner er beskrevet generelt og omfatter tredjepartsleverandører. Tilgængelighed, procedure og funktionalitet kan blive ændret eller variere.

Yderligere oplysninger findes på g.co/mapsincar.

 Advarsel

Husk følgende:

  • Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen.
  • Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft.
  • Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
  1. 1 Stemmevejledningen kan slås fra i indstillingerne i appen Maps via midterdisplayet.
  2. 2 Google Assistent findes endnu ikke på alle sprog.