• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Indstillinger i Google Maps

De fleste indstillinger for Maps angives direkte i appen under indstillinger. Her er en liste med nogle eksempler.

Niveau for stemmevejledning

Indstil omfanget af stemmevejledningen, f.eks. hvis du kun vil høre trafikoplysninger og ikke næste manøvre.

Rutealternativ

Indstil, så der undgås f.eks. vejafgift eller motorveje i rutebeskrivelser.

 Note

Ovennævnte instruktioner er beskrevet generelt og omfatter tredjepartsleverandører. Tilgængelighed, procedure og funktionalitet kan blive ændret eller variere.

Øvrige indstillinger

Volumen for stemmevejledning

Drej på volumenknappen under midterdisplayet eller på rattets højre knapdel. Der åbnes en rullemenu på midterdisplayet. Indstil volumen for stemmevejledning.

Sprog og måleenheder

Hvis der ønskes andre sprog eller måleenheder i Maps, kan det ændres i indstillingerne i appvisningen PS2_2007_App view symbol. Denne indstillinger ændrer sprog og måleenheder på alle bilens displays, ikke kun i Maps.

 Note

Skift af sprog på midterdisplayet kan medføre, at visse oplysninger i manualen ikke er i overensstemmelse med nationale eller lokale love og forskrifter. Skift ikke til et svært forståeligt sprog, da det kan gøre det svært at finde tilbage i strukturen i skærmen.