• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Overhalingsassistance*

Overhalingsassistance kan hjælpe føreren ved overhaling af andre køretøjer. Funktionen kan benyttes med adaptiv fartpilot* eller Pilot Assist*.

Når adaptiv fartpilot eller Pilot Assist følger et andet køretøj, og føreren markerer en forestående overhaling med venstre afviser1, kan systemerne hjælpe ved at accelerere bilen i forhold til det forankørende køretøj, inden førerens egen bil er nået over i overhalingsbanen.

Funktionen forsinker derefter deceleration for at undgå for tidlig opbremsning, når bilen nærmer sig et langsommere køretøj.

Funktionen er aktiveret, indtil det overhalede køretøj er passeret.

 Advarsel

Bemærk, at denne funktion kan aktiveres i flere situationer end ved overhaling, f.eks. når afviserne bruges til at markere skift af kørebane eller inden frakørsel til en anden vej - bilen vil derefter kortvarigt accelerere.

 Advarsel

  • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
  • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
  • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
  2. 1 Kun ved venstreblink i venstrestyret bil henholdsvis højreblink i højrestyret bil.