• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Intelligent Speed Assist (ISA)

Intelligent Speed Assist hjælper føreren med ikke at overskride hastighedsgrænsen ved hjælp af forskellige advarsler samt med muligheden for at begrænse køretøjets fremdrift.

Lære Intelligent Speed Assist1 at kende

Når køretøjets hastighed overskrider hastighedsbegrænsningen fra oplysningerne på færdselsskiltene, advarer ISA føreren ved hjælp af lydadvarsel samt blinkende ikoner, som viser hastighedsbegrænsningen. Føreren kan aktivere og deaktivere lydadvarslen med venstre ratknap. Lydadvarslen påbegyndes et par sekunder, efter at ikonet for hastighedsbegrænsningen er begyndt at blinke, og afhænger af, hvor meget for hurtigt man kører. Lydadvarslens længde og afspilning afhænger af førerens kørselsadfærd og kan afbrydes ved intention om at sagtne farten.

PS2-23w46-ISAl symbol small

Automatisk fartbegrænser

Intelligent Speed Assists lydadvarsel kan erstattes af automatisk fartbegrænser, som ved hjælp af adaptiv pedalrespons hjælper føreren med at overholde hastighedsbegrænsningen. Et hårdere tryk på speederen afbryder funktionen midlertidigt, indtil bilens hastighed er lavere end hastighedsbegrænsningen, eller indtil hastighedsbegrænsningen ændres.

Funktionen aktiveres på midterdisplayet
Tryk på PS2-2007-Car symbol
Vælg Førersupport>Automatisk fartbegrænser
Aktivere Automatisk fartbegrænser

 Note

Ved anvendelse af Pilot Assist eller Adaptive Cruise Control kan lydadvarsel ikke erstattes af adaptiv pedalrespons.

 Note

Din bil er designet til at opfylde kravene i EUs forordning om intelligent farttilpasning. Formålet med forordningen er at gøre kørslen mere sikker med funktioner, som opmuntrer til at holde sig under den lovlige hastighedsgrænse.
  1. 1 Funktionaliteten og tilgængeligheden for Intelligent Speed Assist kan variere mellem tidlige og sene modelår.