• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Snekæder

Snekæder og/eller vinterdæk kan bidrage til at forbedre trækkraften under vinterforhold.

Polestar anbefaler ikke brug af snekæder på hjuldimensioner, der er større end 20 tommer.

 Advarsel

Brug originale snekæder fra Polestar eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Kun enkeltsidede snekæder er tilladt.

Ved usikkerhed vedrørende snekæder – kontakt Polestar Customer Support. Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig skade på bilen og føre til ulykker.

Anvendelse af snekæder kan medføre funktionsfejl i systemet for dæktryksovervågning*1.

 Vigtigt

Snekæder kan bruges på bilen med følgende begrænsninger:

 • Følg altid nøje producentens monteringsanvisninger. Montér kæderne så stramt som muligt, og spænd dem med jævne mellemrum.
 • Snekæder må kun anvendes på forhjulene (gælder også for firehjulstrukne biler).
 • Hvis der monteres tilbehørs-, eftermarkeds- eller "special"-dæk af en anden størrelse end de originale dæk og hjul, kan snekæder i visse tilfælde IKKE bruges. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem kæderne og bremserne, affjedringen og karosseridele.
 • Undersøg de lokale forskrifter om brug af snekæder, inden de monteres.
 • Overskrid aldrig den af kædeproducenten angivne maksimumshastighed. Hastigheden må aldrig under nogen omstændigheder overstige 50 km/t (30 mph).
 • Undgå bump, huller og skarpe sving under kørsel med snekæder.
 • Undgå at køre, hvor der ikke ligger sne, da dette slider meget på både snekæderne og dækkene.
 • Kørsel med snekæder kan forringe bilens køreegenskaber. Undgå hurtige eller skarpe sving og bremsning med låste hjul.
 • Visse kædetyper der spændes fast, griber forstyrrende ind i bremsedele og kan derfor IKKE bruges.

Nærmere oplysninger om snekæder kan fås hos Polestar Customer Support.

 1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
 2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)