• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Sporing af stjålet køretøj med Polestar Connect

Ved mistanke om biltyveri kan Polestar vejhjælp kontaktes via Polestar-appen for at forsøge at finde bilen.1

Hvis der er konstateret tyveri eller anden ulovlig brug af bilen, kan bilens ejer sammen med politiet og Polestar vejhjælp blive enige om, at bilen skal spores.

 Note

Dette gælder også, hvis bilen er blevet åbnet og stjålet ved hjælp af en tilhørende nøgle.
Følgende skal gøres:
Kontakt Polestar vejhjælp, og fortæl, at du ønsker hjælp til at spore bilen. Sporingen påbegyndes.
Anmeld hændelsen til politiet.
Kontakt Polestar vejhjælp igen, og opgiv sagsnummeret fra politiet.
Polestar vejhjælp informerer politiet om bilens position.

 Note

En forudsætning for, at bilen skal kunne spores er, at det anmeldes til politiet. Polestar vejhjælp udleverer kun oplysninger til politiet.
  1. 1 De tilgængelige tjenester varierer efter markedet.